Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament compra 5 habitatges per a famílies que passen per situacions de vulnerabilitat

Escoltar

L’Ajuntament compra 5 habitatges per a famílies que passen per situacions de vulnerabilitat

L’Ajuntament ha aprovat l’adquisició de 5 habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte per un valor de 419.868 €. Un cop siguin adquirits, els pisos es posaran al dia amb tasques de rehabilitació i manteniment per poder donar resposta a la necessitat d’habitatge públic que hi ha a la ciutat.

L'abans i el després d'una cuina d'un habitatge de Cerdanyola adquirit per tanteig i retracte.
L'abans i el després d'una cuina d'un habitatge de Cerdanyola adquirit per tanteig i retracte.


Aquests 5 pisos són  habitatges que han estat objecte d’una execució hipotecària i que l’Ajuntament ha comprat mitjançant el dret a tantegi i retracte per ampliar el parc d’habitatge públic de la ciutat. El valor d’aquesta adquisició és de 419.868 € i ara caldrà rehabilitar-los abans d’incorporar-los al parc públic per a l’allotjament de famílies que passen per situacions de vulnerabilitat.

Des de l’any 2016, quan es va iniciar aquest programa, l’Ajuntament ha adquirit per aquesta via 26 habitatges per valor d’1.397.382,70 €.

Actualment hi ha 12 habitatges més en procés d’adquisició per un valor de 992.321,98€ entre els que s’inclouen aquests 5 aprovats en la Junta de Govern celebrada el 14 de novembre. Això fa que la xifra d’habitatges adquirits pel consistori des del 2016 i destinats a famílies vulnerables sigui de 38.

 

Marc legal

El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis de demanda forta i acreditada -com és el cas de Mataró- que hagin estat adquirits pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària. A més, aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge.

L’Ajuntament de Mataró rep periòdicament comunicats de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), oferint-li la possibilitat d’exercir aquest dret sobre tota operació de compravenda que, enquadrada en la norma esmentada, afecta a habitatges provinents de procediments hipotecaris.

En aquesta línia i en consonància amb el Pla Local d’Habitatge 2018-2023, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica per aquesta finalitat.

Publicat a