Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) deixa PUMSA i s’integra en el servei d’Habitatge de l’Ajuntament

Escoltar

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH) deixa PUMSA i s’integra en el servei d’Habitatge de l’Ajuntament

Entre els objectius hi ha el de millorar la capacitat de gestió, optimitzar la càrrega de treball, fer més eficaç i eficient el flux de treball global en matèria d’habitatge i poder millorar l’atenció a la ciutadania. El Ple municipal ordinari del mes de novembre ha aprovat el canvi de forma de gestió de l’Oficina Local d’Habiatge (OLH) per integrar-la a l’organització ordinària de l’Ajuntament i la subrogació d’un equip de 9 persones.

El Ple ordinari del mes de novembre ha aprovat la integració de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) al servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró. Això significa un canvi en la gestió de les polítiques d’habitatge municipal que fins ara es portaven a terme per dos equips: per una banda, pel Servei d’Habitatge de l’Ajuntament i, d’altra banda, per l’equip de l’Oficina Local d’Habitatge de Promocions Urbanístiques Municipals, SA (PUMSA).

La integració ve motivada pel Pla Local d’Habitatge (2018-2023) on s’han ampliat el catàleg d’instruments i els objectius de la política local d’habitatge fent poc adequada l’actual estructura de gestió per la dificultat d’establir sinèrgies entre els dos equips.

A nivell organitzatiu i d’atenció a la ciutadania es detecten diverses oportunitats de millora que  desemboquen en la valoració de la necessitat d’impulsar un procés de reformulació de les estructures dedicades a la prestació dels serveis d’habitatge a l’Ajuntament. Aquest procés es basa en els punts:

-Definició d’un catàleg de serveis d’habitatge integrat. Cal definir una oferta integrada de serveis que permeti al ciutadà conèixer de forma clara i accessible quins són els serveis en matèria d’habitatge als que pot accedir des de l’Ajuntament, fent desaparèixer de cara al ciutadà les fronteres entre serveis o administracions titulars de servei.

- Integració en els recursos municipals d’atenció al ciutadà i canvi de paradigma en l’atenció a la ciutadania. L’Ajuntament de Mataró ha impulsat un procés de transformació en els processos  d’atenció a la ciutadania amb la posada en marxa de l’Espai Mataró Connecta. La prestació de serveis d’habitatge ha d’assumir i reforçar aquesta aposta evitant la generació de finestretes sectorials fragmentades d’atenció a la ciutadania.

-Integració de l’equip d’habitatge en un únic equip format pel personal de l’OLH i del servei d’Habitatge. Aquesta proposta exclou la funció de gestió i manteniment del parc públic d’habitatge pel seu caràcter mercantil.


El nou equip i la nova forma de treballar conjuntament ha de permetre, entre d’altres:

-Millora la qualitat del servei per a la ciutadania.

-Optimitzar la càrrega de treball i fer més eficaç i eficient el flux de treball global.

-Millorar la capacitat de gestió i d’impuls de noves iniciatives en matèria d’habitatge.

-Definir una línia de comandament en el marc de la bona governança.

-Alliberar PUMSA d’una activitat poc adequada pel seu caràcter d’ens mercantil.

 

Un cop aprovat per Ple, la integració es farà efectiva l’1 de gener del 2023 per facilitar els tràmits i gestions a nivell intern al coincidir amb l’any natural.

Publicat a