Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus vol garantir el traspàs dels habitatges de la SAREB a municipis i comunitats autònomes

Escoltar

La Junta de Portaveus vol garantir el traspàs dels habitatges de la SAREB a municipis i comunitats autònomes

La Junta de Portaveus, celebrada el 28 d’octubre, ha aprovat una Declaració institucional per garantir el traspàs dels habitatges de la SAREB a municipis i comunitats autònomes. La proposta presentada per ERC s’ha aprovat amb els vots a favor d’En Comú Podem i Junts per Catalunya, els vots negatius de Ciutadans i l’abstenció del PSC.

El text íntegre de la proposta és la següent:

“Les entitats impulsores de la ILP Habitatge com ara la PAH, el Sindicat de Llogateres, CCOO, UGT, Amnistia Internacional o l’Observatori DESC, així com altres entitats en defensa de l’habitatge, entitats socials com Caritas i els partits que van facilitar la investidura, estan reclamant al PSOE que desbloquegi la llei d’habitatge, que continua estancada en la tramitació al Congrés.

En la situació actual, després d’anys d’emergència habitacional, tots ells han tornat a exigir una norma que inclogui, entre d’altres, el control efectiu dels preus dels lloguers i garanties per les famílies vulnerables davant dels desnonaments.

Espanya i Catalunya estan a la cua d’Europa pel que respecte a parc públic d’habitatge. Es una necessitat imperiosa la d’augmentar el parc d’habitatges destinats a polítiques socials i d’habitatge dirigides a tota la població.

El rescat bancari ha estat pagat entre tots i donat que a més no sembla que el Govern d’Espanya pensi en exigir el retorn (com ha succeït en altres països) de les quantitats invertides, seria lògic posar aquests actius al servei de la ciutadania.

A més, el “Plan Estatal de Vivienda” en el seu article 20 i posteriors, descrivia la constitució dels fons de vivendes per a lloguer social, establia el seu funcionament i impulsava convenis de col.laboració amb privats i amb entitats de crèdit per a la mobilització d’habitatges.

Des del moment en que es proposa aquesta corresponsabilitat a grans tenidors, i tenint en consideració que la SAREB és un d’ells (probablement el de major dimensió de l’Estat) i a més amb majoria accionarial pública, per coherència i pragmatisme, caldria aplicar encara amb més entusiasme i decisió a la SAREB tot això.  L’alternativa, construir de nou l’equivalent a tots els pisos que el comú ha pagat ja a la SAREB, seria evidentment molt més cara.

Al contrari, però, veiem amb perplexitat, a través dels mitjans de comunicació, com el Govern d’Espanya, tot i tenir majoria accionarial pública, intenta entregar les claus de la SAREB a fons privats…

Des de 2017 s’han registrat diverses propostes, entre d’altres, d’ERC i de UP al Congrés per tal que la SAREB cedís una part substancial de la seva cartera d’habitatge a ús social.

Una de les darreres, a l’abril de 2022, a càrrec de Unidas Podemos, que va proposar en una de les seves al·legacions a la tramitació de la nova Llei d’Habitatge, obligar a la SAREB a destinar un mínim del 75% dels seus habitatges a lloguer social.

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-MES proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Mataró insta el Govern d’Espanya a desbloquejar la tramitació de la “Ley Estatal de Vivienda” i a continuar la seva tramitació.

SEGON.- L’Ajuntament de Mataró insta el Govern d’Espanya a aturar el traspàs de la gestió dels actius immobiliaris de la SAREB a fons especulatius privats.

TERCER.- L’Ajuntament de Mataró insta el Govern d’Espanya, ja sigui a través de la “Ley de Vivienda” o d’altres eines legals, a garantir el traspàs de tots els habitatges i actius de la SAREB als municipis i/o comunitats autònomes per tal de destinar-los a polítiques d’habitatge per a la població, polítiques socials i a l’emergència habitacional.”

Publicat a