Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova inicialment la reserva d’una 30% d’habitatge de protecció oficial en les noves construccions

Escoltar

Mataró aprova inicialment la reserva d’una 30% d’habitatge de protecció oficial en les noves construccions

El Ple ordinari del mes de setembre ha aprovat inicialment la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana perquè les actuacions edificatòries d’habitatge plurifamiliar (noves construccions o determinades obres d’ampliació o rehabilitació) en sòl urbà consolidat, en parcel·les que permetin més de 600 m² de sostre d’habitatge plurifamiliar, reservin el 30% per Habitatge de Protecció Oficial (HPO).

El Pla General d’Ordenació Urbana de Mataró s’ha modificat de format puntual i el Ple de setembre ho ha aprovat de forma inicial per promoure l’obtenció d’habitatge de protecció oficial, en sol urbà consolidat, a la ciutat. En concret aquesta mesura, que ara passa per un període d’un mes en exposició pública, és perquè les actuacions edificatòries d’habitatge plurifamiliar (noves construccions o determinades obres d’ampliació o rehabilitació) en sòl urbà consolidat, en parcel·les amb un sostre potencial d’habitatge plurifamiliar superior als 600 m² de sostre, reservin el 30% per habitatge de protecció oficial.

Aquesta modificació urbanística  va lligada a la suspensió de llicències, aprovada en el Ple del passat 2 de juny, per a les construccions d’obra nova i determinats supòsits de gran rehabilitació en parcel·les de sòl urbà consolidat amb un sostre d’habitatge plurifamiliar potencial superior a 600 m2. També afecta, en aquest tipus de parcel·les, les obres per a canvi d’ús urbanístic a habitatge del conjunt de l’edifici, i als edificis inacabats, amb les obres aturades des de fa més de 2 anys i la llicència caducada.

Amb aquesta aprovació inicial s’han ampliat els supòsits de suspensió de llicències establerts a l’acord plenari de juny, incloent les actuacions edificatòries d’habitatge plurifamiliar que impliquin una ampliació d’un edifici existent que comporti creació de nous habitatges i les obres de rehabilitació que constitueixin una actuació global a l’edifici que tinguin per finalitat allotjar majoritàriament nous residents. Per a aquests nous supòsits, s’estableix un nou termini de suspensió.

Queden excloses de la suspensió, així com de la modificació aprovada, les llicències sol·licitades amb data anterior a la suspensió (i en els supòsits ampliats, les sol·licitades amb anterioritat a aquesta nova suspensió) i, en ambdós casos, les sol·licitades amb base a un certificat urbanístic vigent anterior a la suspensió. Tampoc no estan afectades les parcel·les pendents d’edificar de sectors o polígons on ja s’hagi previst la reserva d’un 30 % per a habitatge de protecció oficial, ni tampoc les parcel·les amb un grau de protecció A, Bv i Bs d’acord amb el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 

 

Habitatge de Protecció Oficial

Aquesta modificació està prevista en el Pla de Mandat 2019-2023 i va en coherència amb el Pla Local d’Habitatge aprovat l’any 2018 que remarcar la necessitat d’augmentar el parc d’habitatge de protecció oficial al municipi per avançar en l’objectiu de solidaritat urbana d’assolir un 15% del parc d’habitatge destinat a polítiques social previst per la Llei del Dret a l’Habitatge. Concretament, el PLH estima un potencial de 1.352 habitatges de protecció oficial o dotacional per edificar en solars i sectors o polígons en diferent estat d’execució. D’aquests, 330 es troben en sòl que es podria edificar a curt termini. El desenvolupament de tot aquest habitatge potencial suposaria un augment del 2,8% d’habitatge assequible respecte el parc d’habitatge principal. D’acord a això, és necessari impulsar altres eines complementàries de política pública a l’abast municipal per avançar en l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge al municipi.

En el període de consulta pública prèvia, realitzada per a conèixer l’opinió de la ciutadania i les organitzacions interessades en la proposta, es van rebre quatre al·legacions, i s’han portat a terme reunions amb la Intercol·legial tècnica del Maresme formada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificacions (CAATEEB), i el Gremi de Constructors i Promotors d’Obres de Mataró i Comarques.

Publicat a