Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró defensa de forma unànime els drets de les persones LGTBIQ+

Escoltar

Mataró defensa de forma unànime els drets de les persones LGTBIQ+

La Junta de Portaveus ha aprovat per unanimitat una Declaració institucional conjunta amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGBTIQ+.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

“Els drets de les persones LGTBIQ+ estan protegits per legislacions internacionals sobre Drets Humans bàsics, però malauradament les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals no els tenen garantits en molts àmbits i no els poden gaudir plenament en la seva vida quotidiana.

Les persones LGTBIQ+ tenen els mateixos drets que la resta de persones, no es creen nous drets per a elles, però sí és necessari desenvolupar polítiques públiques que tinguin en compte l’especificitat del col·lectiu i les discriminacions que, a dia d’avui, encara pateixen.

És en l’àmbit municipal on els governs locals han d’estendre la ma a la ciutadania i facilitar eines de sensibilització i educació amb la voluntat d’eradicar de la nostra societat qualsevol tipus de manifestació contra les persones LGTBIQ+, ja sigui en l’àmbit familiar, escolar, laboral, social, cultural, econòmic o polític.

És a les nostres mans el compromís de fer una societat inclusiva que respecti la diversitat i que no toleri discriminacions envers el col·lectiu LGTBIQ+.

Volem una societat plenament lliure en la que cap dels seus membres pateixi atacs motivats per l’odi o tingui por de patir-lo, una Mataró orgullosa de la seva diversitat, que la respecti, la defensi i la reivindiqui. El silenci i l’abstenció davant els discursos d’odi són còmplices.

Una societat només és lliure si tots els seus membres tenen garantits els seus drets.

Amb aquesta declaració institucional els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró instem a la Junta de portaveus l’adopció dels següents acords:

  1. Mostrar el nostre compromís amb la prevenció i eradicació de la LGTBI-fòbia i recordar la necessitat de respectar i valorar a les persones i les famílies amb orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere i característiques sexuals diverses. Ens comprometem, així mateix, a la construcció d’una societat inclusiva des del punt de vista afectiu, sexual i de gènere i a mostrar-nos ferms davant de qualsevol tipus de discriminació, violència i discursos d’odi contra les minories i el col·lectiu LGTBIQ+.

  2. Manifestar el nostre compromís amb el principi d’universalitat dels Drets Humans i rebutjar qualsevol apel·lació a valors ideològics, culturals, tradicionals o religiosos per justificar qualsevol tipus de discriminació. Així mateix condemnem qualsevol forma de violència, la humiliació i el menyspreu que tingui el seu origen en l’orientació sexual i/o identitat de gènere.

  3. Ratificar la necessitat d’invertir en polítiques en favor de la diversitat i la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere a través del desenvolupament de programes i projectes d’atenció, informació, formació, sensibilització i conscienciació, que facin de la nostra ciutat un espai segur per a la diversitat en totes les seves manifestacions. És per això que reivindiquem la necessitat de dotar a l’Administració local de finançament suficient per portar a terme aquestes polítiques i assegurar la implementació adequada de les polítiques en matèria de garantia de drets (Llei 11/2014).

  4. Instar el Govern de la Generalitat i de l’Estat a que es comprometi en la lluita pels drets del col·lectiu LGTBIQ+ dotant dels recursos necessaris el desplegament de les polítiques per a la diversitat sexual i de gènere.

  5. Traslladar aquests acords al Congrés dels i les Diputades, al Senat, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i AMC, i a les entitats i associacions en defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+ al nostre municipi”.

Publicat a