Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple del cartipàs aprova la constitució i nomena els integrants de les Comissions Informatives Municipals

Escoltar

El Ple del cartipàs aprova la constitució i nomena els integrants de les Comissions Informatives Municipals

En aquesta sessió extraordinària també s’ha donat compte, entre d’altres, dels Decrets d’Alcaldia sobre nomenaments de Tinents d’Alcalde i delegació de competències a regidors

Es tracta del primer ple extraordinari del mandat que es celebra després de la constitució del nou consistori sorgit de les eleccions del passat 28 de maig. En primer lloc s’ha establert la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple municipal, que seran el primer dijous de cada mes a les 19h, i en el cas que sigui un dia  festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent a la mateixa hora.

En la sessió extraordinària s’ha donat compte de diferents decrets d’Alcaldia com el de composició i competències de la Junta de Govern Local, el nomenament dels sis Tinents d’Alcalde, el que fa referència a la delegació de competències als regidors delegats i el de la constitució dels Grups Polítics Municipals que conformen la Corporació.

En el decurs del plenari també s’ha aprovat el règim de dedicació de l’alcalde i dels regidors de la corporació,  així com la fixació de les retribucions, la proposta de número,  funcions i retribucions del personal eventual així com la constitució i el contingut de cinc Comissions Informatives Municipals de caràcter permanent que es reuniran amb periodicitat mensual, excepte la d’Administració General, Bona Governança i Estratègia de futur, que ho farà dos cops al mes:

  • CIM d’Administració General, Bona Governança i Estratègia de futur.
  • CIM de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica.
  • CIM de Seguretat.
  • CIM de Ciutat Inclusiva i Saludable.
  • CIM d’Ecologia Urbana.

Les Comissions Informatives Municipals de caràcter permanent estan integrades per un

representant i un suplent de cada grup municipal i s’hi aplica un sistema de vot ponderat. Queden integrades de la següent manera:

 

CIM d’Administració General, Bona Governança i Estratègia de futur.

President:

Titular: Miquel Àngel Vadell Torres (PSC-CP)

Suplent: Heidi Pérez Pérez (PSC-CP)

 

Vicepresident:

Titular: Sergi Morales Díaz (ECP)

Suplent: Sarai Martínez Vega (ECP)

 

Vocals:

Titular: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)

Suplent: Simó López i Xirau (ERC)

Titular: Judith Cortés Cortés (VOX)

Suplent: Mònica Lora Cisquer (VOX)

Titular: Alfons Canela Serrano (Junts per Mataró)

Suplent: Xavier Font Mach (Junts per Mataró)

Titular: Cristian Escribano Ramírez (PP)

Suplent: M. Antònia Palomer Arges (PP)

Titular: Carlos García Cádiz (CUP)

 

CIM de Planificació territorial, ciutat pròspera i promoció econòmica.

President:

Titular: Sergi Morales Díaz (ECP)

Suplent: Sarai Martínez Vega (ECP)

 

Vicepresident:

Titular: Elizabet Ruíz Moreno (PSC-CP)

Suplent: Joan Sàrrias Comas (PSC-CP)

 

Vocals:

Titular: Magdalena Cot i Bosch (ERC)

Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)

Titular: Judith Cortés Cortés (VOX)

Suplent: Mònica Lora Cisquer (VOX)

Titular: Alfons Canela Serrano (Junts per Mataró)

Suplent: Mònica Masramon Leiva (Junt per Mataró)

Titular: Cristian Escribano Ramírez (PP)

Suplent: M. Antònia Palomer Arges (PP)

Titular: Carlos García Cádiz (CUP)

 

CIM de Seguretat.

President:

Titular: Núria Moreno Romero (PSC-CP)

Suplent: Elizabet Ruíz Moreno (PSC-CP)

 

Vicepresident:

Titular: Sergi Morales Díaz (ECP)

Suplent: Sarai Martínez Vega (ECP)

 

Vocals:

Titular: Simó López i Xirau (ERC)

Suplent: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)

Titular: José Casado Ortega (VOX)

Suplent: Judith Cortés Cortés (VOX)

Titular: Xavier Font Mach (Junts per Mataró)

Suplent: Alfons Canela Serrano (Junts per Mataró)

Titular: Cristian Escribano Ramírez (PP)

Suplent: M. Antònia Palomer Arges (PP)

Titular: Carlos García Cádiz (CUP)

 

CIM de Ciutat Inclusiva i Saludable.

President:

Titular: Laura Seijo Elvira (PSC-CP)

Suplen: M. Beatriz Delgado Castro (PSC-CP)

 

Vicepresident:

Titular: Sarai Martínez Vega (ECP)

Suplent: Sergi Morales Díaz (ECP)

 

Vocals:

Titular: Anna Salicrú i Maltas (ERC)

Suplent: Magdalena Cot i Bosch (ERC)

Titular: Mònica Lora Cisquer (VOX)

Suplent: Judith Cortés Cortés (VOX)

Titular: Alfons Canela Serrano (Junts per Mataró)

Suplent: Mònica Masramon Leiva (Junts per Mataró)

Titular: Cristian Escribano Ramírez (PP)

Suplent: M. Antònia Palomer Arges (PP)

Titular: Carlos García Cádiz (CUP)

 

CIM d’Ecologia Urbana.

President:

Titular: Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP)

Suplent: Elizabet Ruiz Moreno (PSC-CP)

 

Vicepresident:

Titular: Sarai Martínez Vega (ECP)

Suplent: Sergi Morales Díaz (ECPM)

 

Vocals:

Titular: Joaquim Camprubí i Cabané (ERC)

Suplent: Simó López i Xirau (ERC)

Titular: Erik Iniesta Aragon (VOX)

Suplent: Judith Cortés Cortés (VOX).

Titular: Xavier Font Mach (Junts per Mataró)

Suplent: Alfons Canela Serrano (Junts per Mataró)

Titular: Cristian Escribano Ramírez (PP)

Suplent: M. Antònia Palomer Arges (PP)

Titular: Carlos García Cádiz (CUP)

 

Així mateix el plenari ha aprovat la creació de dues comissions més: la Comissió Especial de Comptes i la Comissió Especial d’Organització. Totes dues estaran integrades per un representant i un suplent de cada grup municipal.