Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) ha destinat 22 milions d’euros a polítiques actives d’ocupació en els darrers 4 anys

Escoltar

El Servei d’Ocupació de Mataró (SOM) ha destinat 22 milions d’euros a polítiques actives d’ocupació en els darrers 4 anys

Pel que fa a projectes d’emprenedoria en el període 2019-2022 s’ha prestat assessorament per a 1.410 projectes que han derivat en la creació de 324 empreses i la generació de 483 nous llocs de treball

El regidor d'Ocupació i Empresa, Sergi Morales, durant la roda de premsa. Foto: Ajuntament
El regidor d'Ocupació i Empresa, Sergi Morales, durant la roda de premsa. Foto: Ajuntament

Malgrat el context social i econòmic d’aquests darrers 4 anys ha estat marcat pels importants efectes negatius de la pandèmia, l’evolució post-covid de l’activitat econòmica i de l’ocupació a la nostra ciutat ha estat positiva fins a recuperar o fins i tot superar valors de fa 4 anys.  Comparant dades de juny de 2019 respecte a dades recents s’ha generat un creixement del nombre de persones assalariades (de 34.139 a 38.134 el que representa un +11,7%), i de nombre d’autònoms (de 7.925 a 8.096, el que representa un + 2,1%). Només en el cas de les empreses la recuperació està esdevenint més lenta i encara es troba en un 6,48%  per sota en relació al juny de 2019, però amb un creixement progressiu des de març de 2020. 

L’atur també s’ha reduït en aquest període, passant d’un 12,99% al juny 2019 al 12,08% del mes passat mes de febrer.

 

Aposta per les polítiques actives d’ocupació

 Les accions adreçades al foment de l’ocupació han tingut una destacada rellevància durant aquest període tant pel seu important catàleg de serveis i volum com pel nou model organitzatiu i de gestió.

El servei d’Ocupació de Mataró, i de forma global la direcció de Promoció Econòmica, ha generat 10 noves places de perfil tècnic que s’afegeixen a la seva plantilla, ha integrat la figura tècnica referent per a les polítiques d’economia social i solidària i ha formalitzat una secretaria tècnica per a  la coordinació del Consell Econòmic i Social de Mataró.  També ha estat objecte d’un nou model funcional en fase de desplegament orientat a la posada en el centre de la persona i de l’empresa, que ha generat noves dinàmiques per a la creació d’accions de suport al teixit empresarial així com d’aproximació de serveis a les persones usuàries.

Dels 22 milions d’euros destinats a fomentar polítiques d’ocupació, 6 han estat aportació directa de l’Ajuntament i els 16 restants s’han obtingut a través de finançament extern aportat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o projectes europeus.

Des del 2019 el Servei d’Ocupació de Mataró ha atès 18.396 persones de les quals  6.218 són noves usuàries, el que suposa un 33,8% del total de persones ateses. Per edats la franja de persones entre 30 i 50 anys, amb un 45% d’usuaris, és la que més es decanta per optar als serveis que ofereix el SOM. La majoria de les persones donades d’alta estan inscrites a la borsa de treball i gairebé 9.000 han rebut orientació laboral a través dels diferents programes, propis o subvencionats per altres administracions, dirigits a millorar les competències d’accés al mercat de treball, desenvolupar competències transversals que li seran requerides al mercat de treball o identificar objectius laborals coherents i ajustats als seus interessos.

S’han gestionat 2.676 ofertes de treball que corresponien a 3.750 llocs de feina, dels quals un 55% (1.606) s’han cobert amb persones usuàries del SOM. La resta s’han cobert amb les candidatures obtingudes per l’empresa a través d’altres canals.

Pel que fa a l’oferta de formació professionalitzadora i de competències transversals  2.869 persones s’han inscrit en algun dels 306 cursos que s’han impartit des del 2019. Destaquen les accions que condueixen a l’obtenció de certificats de professionalitat, que permeten obtenir una titulació reconeguda i acreditada per accedir al mercat de treball, bàsicament en els àmbits de l’administració i gestió, comerç i màrqueting, neteja, manteniment de vehicles (nàutica), jardineria i viverisme i instal·lacions. També s’ha impartit formació a mida personalitzada.

 

L’Oficina de Suport al Desenvolupament Econòmic

La creació d’aquesta nova oficina dins la direcció de Promoció Econòmica esdevé altra de les novetats d’aquests darrers anys, i des de la qual es gestionen projectes transversals amb incidència en la promoció econòmica.

Un d’ells ha estat la coordinació dels plans de millora als polígons d’activitat econòmica de la ciutat. Concretament els dels polígons de ponent que es van materialitzar l’any 2019-2020 amb un pressupost d’1.582.000 €  i el del polígon de Mata-Rocafonda executant-se actualment amb un pressupost de 331.000 €.

També va assumir la gestió de les línies derivades del pla de reactivació econòmica post-covid i de les mesures de xoc inicials,  amb un volum d’accions de més de 2 milions d’euros.

L’oficina integra també la secretaria tècnica del Consell Econòmic i Social de Mataró, i la gestió dels projectes que se’n deriven, com és el cas de la jornada anual del CESM i dels premis més Mataró, amb primera edició l’any 2022,  i del dispositiu de suport a la transició energètica empresarial actualment en marxa, a títol d’exemple.

 

 La transferència, la innovació i el suport a l’empresa des del TecnoCampus

En els darrers quatre anys des del TecnoCampus, projecte impulsat per l’Ajuntament, s’ha apostat per l’emprenedoria, la innovació i la formació de qualitat vinculada al teixit productiu del territori. En l’àmbit de l’empresa, el TecnoCampus disposa de programes de suport integral a les persones emprenedores, com a hub de recursos de valor afegit perquè les idees esdevinguin projectes viables i competitius al mercat. Així mateix, ofereix serveis de creixement empresarial, per a la millora de la competitivitat en l’àmbit de  la internacionalització, la innovació i la cerca de finançament.

TecnoCampus també ha impulsat durant aquests anys projectes estratègics a través de  programes i espais especialitzats d’acceleració sectorial en l’àmbit tèxtil (Reimagine Textile), de la salut (StartHealth), de la mobilitat sostenible (Antena Tren Lab), de la fabricació additiva (ThinkIn 3D), de l’Economia Circular (Start Circular) i de les Cures (Innocare).

El parc empresarial, amb 122 empreses allotjades que ocupen més de 800 persones, te plena ocupació (99%) i representa un motor d’activitat econòmica per al territori.

En el període 2019-2022 s’han prestat assessorament per a impulsar 1.410 projectes d’emprenedoria que han derivat en la creació de 324 empreses i la generació de 483 nous llocs de treball. Aquestes empreses han aixecat un total de 6.370.000 euros de finançament a través de l’assessorament rebut.

Pel que fa a les incubadores de projectes emprenedors, TecnoCampus ja comptava amb una incubadora per projectes d’innovació i tecnològics (31 empreses incubades) i  durant aquest període s’han creat i desenvolupat  tres noves incubadores sectorials: Reimagine Textile (22 empreses incubades), Antena TrenLab (4 empreses) i una incubadora corporativa Apollo ( 3 projectes). A partir d’aquest mes de març es sumarà l’espai ThinkIn 3D Mataró, una acceleradora  de projectes per a la impressió additiva que compta també amb un Tech Lab d’impressió en 3D amb equipament d´última generació.

En relació als Serveis de Creixement Empresarial s’ofereix una  línia de suport per a la cerca de finançament, on s’han assessorat 67 empreses i per les quals s’ha obtingut 6.244.500 euros, mentre que pel que fa a l’orientació estratègica i connexió amb l’ecosistema, s’han fet 70 visites d’orientació, organitzat 4 fòrums d’inversió amb 32 startups i 60 inversors participants. També s’ha aconseguit a través del projecte Reempresa, que 45 companyies evitin el seu tancament aconseguint el relleu empresarial per mantenir l’activitat i 128 llocs de treball vinculats. Finalment pel foment de la internacionalització, a través del programa Go Global, s’han formalitzat 6 nous acords internacionals amb altres parcs tecnològics i empresarials i s’han materialitzat 50 projectes d’internacionalització amb empreses.

 

Impuls a l’Economia Social i Solidària

En aquest mandat l’Ajuntament ha treballat per ser un referent en el marc de l’Economia Social i Solidària i per aquest motiu s’han impulsat diferents accions que han repercutit en la creació d’empreses i nous llocs de treball a la ciutat.

Des de la Fundació Unió cooperadors s’ha creat un viver d’empreses d’economia i innovació social que dona servei i acollida a iniciatives de l’àmbit de l’ESS. Des de 2019  han format part d’aquest viver tretze iniciatives de les quals cinc formen part actualment del viver, set es van constituir en cooperativa, dotze continuen en funcionament i onze han utilitzat els serveis de Coop Maresme, l’Ateneu Cooperatiu també ubicat al Cafè de Mar.

També s’ha impulsat i acompanyat des de la fundació en la creació de Bloc Cooperatiu, la cooperativa de llogateres, que busca transformar el mercat de lloguer equilibrant les relacions entre propietaris i llogaters.  Bloc Cooperatiu gestiona la borsa de pisos que s’han beneficiat dels avantatges del projecte Lloguem.

A més es participa a Coop Maresme, l’Ateneu Cooperatiu de la comarca, un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i ubicat a l’edifici de Cafè de Mar que esdevé un ecosistema territorial de col·laboració públic-cooperativa que fomenta la Intercooperació, l’acompanyament, la formació, la diagnosi i la difusió de projectes de l’economia social i solidària de la comarca.

Aquestes iniciatives s’emmarquen en el Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària de Mataró, primer pla estratègic de la ciutat en aquest àmbit, i del qual també se’n deriven ,entre d’altres, la taula de l’economia social i solidària actualment composada per 33 entitats, la setmana de l’economia social i solidària, i el fons de finançament per projectes d’economia social i solidària.