Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 8,11 el servei

Escoltar

Els usuaris de Mataró Bus puntuen amb un 8,11 el servei

És la qualificació mitjana resultant a l’enquesta anual sobre la qualitat del servei municipal d’autobusos urbans. Al 2022 el nombre de viatgers es va incrementar en un 16,45 % respecte l’any anterior.

Vehicles de Mataró Bus al Parc Central. Foto: Ajuntament de Mataró
Vehicles de Mataró Bus al Parc Central. Foto: Ajuntament de Mataró

Al 2022 la xifra de viatgers de Mataró Bus s’ha incrementat en un 16,45% (4.959.678 viatgers) respecte al 2021 (4.259.234 viatgers). Aquest increment és conseqüència de la consolidació i millores de la xarxa actual que ha fet possible que Mataró Bus continuï recuperant els viatgers perduts durant la pandèmia.

Per línies, si comparem percentualment 2022 amb 2021, la línia 4 ha estat la que més ha crescut, amb un 23,82%, seguida de la línia 5 que ha tingut un increment del 22,81%.


Enquesta de satisfacció

Els usuaris valoren globalment Mataró Bus amb un 8,11, segons el resultat global de l’enquesta anual sobre la qualitat del servei d’autobusos urbans.

L'enquesta ha estat realitzada per Count Transport, per encàrrec de Mataró Bus, i es va realitzar el mes de novembre passat sobre una mostra de 800 viatgers triats de manera aleatòria per línies, dies de la setmana i franges horàries.

Les persones entrevistades han de valorar de l'1 al 10 quina opinió tenen dels diferents aspectes del servei: la puntualitat, els recorreguts de les línies, les freqüències de pas, els horaris existents, la comoditat i neteja dels autobusos, la seguretat percebuda durant el viatge, la qualitat de les parades, el tracte que reben del personal de l'empresa i la informació d'horaris i recorreguts dels quals disposen. També han de puntuar quina importància li donen a cada aspecte valorat.

Tots els elements considerats han obtingut valoracions per sobre del 7. Així, l'aspecte més destacat ha estat la seguretat percebuda 8,36; seguit del tracte rebut 8,27; informació dels recorreguts amb 8,24 punts; neteja 8,20; la informació d'horaris amb un 8,11; recorregut 8,10; comoditat 7,92; horaris 7,82; parades 7,78; freqüència de pas amb 7,76 punts i puntualitat 7,72.

Quant al perfil dels clients, el 38,6% dels entrevistats són homes i el 61,4% dones, enguany també s'ha inclòs l'opció no binària, sent aquest del 0,0%. El grup més nombrós d'entrevistats són els de 30 a 44 anys i els de 45 a 64 anys.

Sobre l'ocupació, un 40,1% és població assalariada, el 4,6% són autònoms, mentre que estudiants,  jubilats i aturats representen el tercer, quart i cinquè grup en importància (25,4%, 17,1% i 8,6%, respectivament). La major part de treballadors en actiu correspon a treballadors de serveis (32,68%), seguits pels dependents o treballadors del comerç (el 18,44%).

És important destacar que un 30,8% dels entrevistats podria utilitzar el vehicle privat per realitzar el seu desplaçament però prefereix l'autobús urbà, aquesta dada suposa un 4,4% més que l’any passat.

El 53,38% dels usuaris viatgen amb Mataró Bus tots els dies laborables. La majoria d’usuaris que viatgen amb autobús ho fan per anar a la feina, motiu pel qual el fa servir el 23,88% del total, seguit per gestions personals (20,25%), oci (13,00%), anar o tornar del centre d'estudis (11,50%), compres (11,38%) i metge (11,25%).

Les principals destinacions són Rodalies (22,3%), Cerdanyola (19,5%), Centre (11,8%) Rocafonda (4,9%), i Pla d’en Boet (4,5%). I els principals orígens són Cerdanyola (16,8%), Rodalies (9,6%), Centre (8,9%), Peramàs (8,4%) i el 7,6% a Hospital de Mataró.

El títol Integrat T-usual és el més utilitzat pels usuaris (18,37%) seguit per la T-10 de Mataró Bus (17,46%) i la T-Blava (13,92%).

Així, el perfil més habitual de l’usuari de Mataró Bus continua sent el d'una dona, de 45 a 64 anys, que treballa al sector serveis i que cada vegada confia més en el transport públic, ja que es desplaça amb autobús cada dia laborable i per diferents motius.

L’empresa Avanza Movilidad Integral SL és l’actual concessionària del servei municipal Mataró Bus.


Publicat a