Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’antic Casal de Joventut “El Sidral” es reformarà i rehabilitarà per acollir un equipament juvenil de referència

Escoltar

L’antic Casal de Joventut “El Sidral” es reformarà i rehabilitarà per acollir un equipament juvenil de referència

Les obres de rehabilitació de l’antic Casal de Joventut s’han licitat amb un pressupost d’1.829.655,22€ i es podran portar a terme gràcies a una subvenció del 100% de la Diputació de Barcelona. El futur equipament, el nom del qual es triarà amb un procés participatiu amb les persones joves, comptarà amb 840 m² en planta baixa i primera. Les obres també contemplen la reforma de l’actual equipament esportiu del gimnàs, amb entrada per l’avinguda de Carles Padrós, amb una superfície de 415 m².

Una imatge de com quedarà una de les sales de l'equipament.
Una imatge de com quedarà una de les sales de l'equipament.

L’edifici de la plaça d’Espanya, que albergava l’antic Casal de Joventut “El Sidral”, es rehabilitarà i reformarà amb unes obres licitades amb un pressupost d’1.829.655,22 € que compta amb una subvenció del 100% de la Diputació de Barcelona (DIBA). Avui, 22 de març, l’alcalde, David Bote, i el regidor de Joventut, Dani Hurtado, han visitat les dependències que són tancades des de l’any 2012 quan es van detectar problemes estructurals.

Les obres tenen tres objectius principals: el primer, garantir la seguretat estructural i la funcionalitat; el segon, la rehabilitació energètica de l’edifici a través de la millora de l’envolvent; i el tercer, la millora de les condicions higrotèrmiques millorant el confort dels espais de l’edifici.

Les deficiències estructurals es resoldran amb les obres de reforç de l’estructura amb nous elements que permetin noves càrregues d’ús a la planta primera i a la coberta, així com l’estintolament dels murs existents. També es substituirà la coberta del gimnàs que actualment és de fibrociment i es reforçaran els fonaments sense alterar la volumetria de l’edifici.

L’accés principal serà a través del xamfrà amb façana a la plaça Espanya, on s’habilitarà un ascensor accessible que connectarà el nivell del carrer amb la planta baixa i la planta primera.

La planta baixa, amb 341,12m² de superfície construïda, s’organitza entorn del vestíbul circular que connecta les diferents sales i despatxos, una sala polivalent, dels serveis higiènics i de neteja, la sala de consergeria/connexions informàtiques, així com l’escala que comunica amb la planta primera.

La planta primera amb 483,80 m², també organitzada entorn de la tribuna circular central, conté els serveis tècnics vinculats a les polítiques de joventut, els despatxos de reunió i direcció, i, situats a l’ala nord a través d’un passadís, els serveis higiènics i les aules de formació.

La millora de l’envolvent que generarà una reducció de la demanda energètica consistirà en aïllar tèrmicament i acústicament els elements de la façana com balconeres, finestres i portes.

Totes les instal·lacions de l’edifici es substituiran per noves instal·lacions adoptant criteris d’eficiència energètica, sostenibilitat i climatització. La xarxa de sanejament serà nova i es connectarà a la xarxa pública existent. Les obres preveuen la instal·lació de plaques fotovoltaiques.


Equipament juvenil referent

L’equipament de l’antic Casal de Joves de la plaça d’Espanya, conegut popularment com “El Sidral”, va desenvolupar un paper cabdal en les polítiques de joventut des de la seva creació l’any 1984. S’oferien serveis i recursos adreçats a les persones joves en clau de ciutat com el Servei d’Informació Juvenil, el Telecentre, sala d’estudi, espais per a entitats, Ocupació Jove o TecnoEscola, entre d’altres.

El nou plantejament d’usos és fer d’aquest equipament un espai de referència de les polítiques públiques adreçades a la joventut de Mataró, que actualment representa gairebé el 20% de la població total de la ciutat.

El nou Pla Integral de Joventut, que actualment està en procés de revisió i redacció amb una visió integrada dins de l’estratègia de l’Agenda Urbana Mataró 2030, compta amb la participació i la innovació tecnològica com a eixos vertebradors. L’objectiu és que el nou equipament sigui una finestreta única per donar resposta individualitzada a totes les casuístiques amb les que es poden trobar els joves d’entre 12 i 29 anys.

Allà està planificada la instal·lació de la seu dels serveis de Joventut com també l’Oficina Jove del Maresme, a més de diferents sales i espais que han de donar resposta als nous reptes en matèria d’emancipació juvenil, basada en disminuir la precarietat laboral i l’assoliment del dret de les persones joves a una vida digna on siguin protagonistes dels canvis d’aquelles situacions que els hi afecten acompanyats per un equip humà compromès que cocrei amb ells serveis de qualitat.

El usos s’acabaran decidint durant la fase de finalització de les obres de l’equipament en un procés participatiu que aglutini els diferents perfils de joves que hi ha a la ciutat, giraran entorn a l’accés a la informació, la formació, l’ocupació, la participació del teixit associatiu juvenil per fer del nou equipament un centre d’innovació juvenil.

Galeria d'Imatges

Publicat a