Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’avantprojecte de les ordenances fiscals preveu un increment dels impostos per evitar retallades en els serveis que presta l’Ajuntament

Escoltar

L’avantprojecte de les ordenances fiscals preveu un increment dels impostos per evitar retallades en els serveis que presta l’Ajuntament

La pujada d’impostos anirà acompanyada d’un Pla de racionalització per garantir l’equilibri pressupostari i la prestació de serveis en els propers anys

L’increment de les ordenances fiscals proposat permetrà donar estabilitat a la cartera de serveis de l’Ajuntament i anirà acompanyada d’un nou pla de racionalització i dotarà la ciutat d’una administració més eficient i eficaç de cara als ciutadans i a les empreses.

La situació econòmica actual, marcada per haver d’assumir obligatòriament els increments salarials fixats per llei pels treballadors municipals que suposen un augment de la partida de 2.989.203,53 euros; l’increment de la càrrega financera per haver de pagar tipus d’interès més elevats pels préstecs que representa un augment de 2.054.662,49; l’adequació dels preus dels contractes a l’IPC i l’encariment del cost dels subministraments, que han pujat considerablement en els darrers anys donada la crisi energètica i la conseqüent pujada de la inflació, obliga l’Ajuntament de Mataró a incrementar la pressió fiscal per poder seguir oferint l’alt nivell de prestacions que presta als ciutadans.

Malgrat tot, el pressupost inicial de l’Ajuntament serà de nou el més gran de la història, de 164 milions, un 5% més elevat que l’anterior, i permetrà a l’Ajuntament continuar posant l’accent en les polítiques prioritàries com la seguretat o la neteja, a part d’iniciar alguns projectes singulars de futur marcats per l’Agenda Urbana Mataró 2030.

La principal destinació de la despesa serà la protecció i promoció social amb 18,4 milions d’euros, dels quals 5,5 milions seran pel Servei d’Atenció Domiciliària que disposarà de 300.000 euros més que en l’exercici del 2023, seguits per 18 milions per a neteja i recollida de la brossa i 17,7 en seguretat i protecció civil. 

L’increment dels tributs afectarà en el tipus de l’Impost de Bens Immobles (IBI), en la plusvàlua, les tarifes de les taxes per la prestació de serveis de la gestió dels residus domiciliaria i comercials, i s’aplicarà l’increment de l’IPC previst per aquest exercici a les taxes en general. Es preveu que l’impacte econòmic d’aquesta pujada serà d’uns 5 milions d’euros.

Impost de Bens Immobles. Els estudis comparatius en relació a d’altres municipis semblants de la província de Barcelona demostren que Mataró es troba per sota de la mitjana, tan del rebut mitjà, el tipus aplicat i en la relació pressió fiscal per l'IBI en relació a la renda familiar mitjana. Actualment l'Ajuntament està aplicant un tipus del 0,5955% que representa només el 48,41% sobre el recorregut potencial de l'impost, és a dir s’està aplicant un tipus que correspon a menys de la meitat del màxim que podria aplicar. La proposta per al 2024 representa un augment del tipus impositiu del 7%, situant-lo en un tipus del 0,6372% de manera que el rebut mig passarà dels 407 als 432 euros. L’increment d’aquest impost es  proposa fer-lo de manera decreixent i a l’any 2025 la pujada serà d’un 5% i al 2026 i 2027 d’un 4%.

Plusvàlua. La proposta passa del tipus actual del 27% al 30% el límit màxim que permet la llei  i que és el tipus que tenen 15 dels 19 municipis de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona.

Taxa de gestió de residus. En el cas de les taxes per la prestació dels serveis de gestió de residus domiciliaris i comercials es proposa la seva adequació al regulat en la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de Residus i Sòls Contaminats per una Economia Circular. La nova regulació exigeix establir unes taxes específiques, diferenciades i no deficitàries, que impulsin sistemes de pagament per generació, és a dir, mecanismes mitjançant els quals els ciutadans contribueixen en funció dels residus que realment generen i separen selectivament en origen, el que incentiva la seva reducció i separació.

La proposta presenta un ventall tarifari diferenciat que implica un augment en la tarifa general del 19,7%, mentre que per als contribuents amb sistemes innovadors (porta a porta i recollida selectiva mòbil) amb una recollida selectiva molt més elevada que a la resta de la ciutat, l'augment estaria entre un 7% ,si es participa en el model de forma adequada, o un 41% en el pitjor dels casos, si no s'hi participa.

Increment equivalent a l’IPC. A causa del context inflacionista  del 9-10% en els dos darrers anys (2022-2023)  s’ha proposat augmentar un 3,6%, equivalent a la previsió de l’IPC d’enguany, les tarifes de la resta de taxes amb l’objectiu de no augmentar la bretxa entre ingrés i cost dels serveis.

A banda d’aquest augment, la modificació de les ordenances fiscals també preveu la seva adaptació a les noves normes jurídiques incorporant millores i modificacions en el seu redactat i estructura per a una millor gestió dels tributs i ingressos de dret públic.

El ple municipal va fer ahir l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici 2024. El procés d’aprovació del pressupost i de les ordenances s’estan realitzant de forma conjunta, amb la intenció que s’aprovin definitivament el 21 de desembre.