Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Proposta de resolució insta l'Ajuntament a contractar un mediador de la comunitat gitana a través d’un contracte programa amb la Generalitat

Escoltar

Una Proposta de resolució insta l'Ajuntament a contractar un mediador de la comunitat gitana a través d’un contracte programa amb la Generalitat

El Ple va aprovar per unanimitat una Proposta de Resolució presentada per ERC per a la contractació d’un mediador de la comunitat gitana d’acord amb les condicions d’un contracte programa amb el departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta imatge és de la celebració del 50è aniversari del 1r Congrés Internacional Gitano celebrat a Londres.
Aquesta imatge és de la celebració del 50è aniversari del 1r Congrés Internacional Gitano celebrat a Londres.

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“La història del poble gitano està plena d’episodis d’enteresa, tenacitat i al mateix temps ve marcada per la persecució sistemàtica i la tragèdia. Des dels Reis Catòlics, l’estigmatització durant el franquisme fins a l’exterminació sistemàtica de 500.000 persones durant el nazisme.

Tot i les enormes dificultats, el poble gitano s’ha adaptat a les circumstàncies i ha mantingut, amb les peculiaritats pròpies de cada regió, el sentiment de pertinença a una cultura singular.

A 1971 es va dur a terme, a Londres, el primer Congrés Internacional Gitano i declararen el 8 d’abril com el seu dia internacional i identificaren el seu himne (Gelem Gelem), la seva llengua i la seva bandera.

Un exemple de l’arrelament de la comunitat gitana al nostre país va ser el 8 d’abril de 2003, on es va commemorar per primer cop a Catalunya el Dia Mundial del Poble Gitano.

Al nostre país, es va commemorar el 2016 els 600 anys de l’arribada d’una família gitana a Perpinyà i la comunitat romaní destaca per ser la que encara manté viva la llengua catalana.

Catalunya, fruit de la seva singularitat, es va dotar el 2017 d’un Pla integral del Poble Gitano que tenia com a objectiu, definir polítiques d’actuació específiques a favor del poble gitano.

Posteriorment, la Comissió Europea va adoptar l’any 2020, a proposta del Consell, un pla a 10 anys per donar suport al poble gitano en set àmbits: igualtat, inclusió, participació, educació, treball, salut i habitatge. I va fer recomanacions als estats per implementar-los i és especialment important el marc europeu d’estratègies nacionals d’integració del poble gitano.

A conseqüència d’aquest Pla Integral i de les recomanacions de la Unió Europea, el Govern va aprovar la memòria preliminar a l’Avantprojecte de llei per eradicar l’antigitanisme. La norma promou una política pública específica per aquest tipus de discriminació i vol coordinar el treball entre les administracions públiques i les entitats socials gitanes.

El Departament de Drets Socials, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya han subscrit un acord marc amb un contracte programa en matèria de serveis socials. Aquest acord marc inclou les principals línies d’actuació per als pròxims quatre anys i una d’elles és la contractació per part dels municipis, amb un copagament, d’un mediador gitano perquè treballi juntament amb l’administració municipal a resoldre molts dels problemes que estigmatitzen al poble gitano.

En aquest sentit, hi ha 22 ens locals a Catalunya que estan implementant accions en el marc del contracte programa dirigides específicament a la població gitana.

La persistència d’actes i de mecanismes de discriminació envers les gitanes i els gitanos, així com la preocupació en relació amb l’increment de discursos d’odi, racistes i excloents, ha motivat a les administracions a dotar-se d’eines i normes per lluitar contra l’antigitanisme, que no és només una expressió de discriminació i odi, sinó que contribueix i impulsa l’exclusió social d’aquest poble. Entre molts dels problemes que afecten la comunitat gitana, és especialment rellevant la falta de promoció dels gitanos a les escoles i la segregació que afecta l’educació del poble gitano.

L’organització gitana té una base familiar des de la qual es desenvolupen activitats al voltant de la vida privada i la vida pública de les persones. La família és més que una vinculació afectiva, és la base de l’organització comunitària de les persones gitanes. Les relacions es relliguen per crear una comunitat que dialoga, és solidària i construeix acords per la convivència. És molt important conèixer aquest fet per poder resoldre moltes de les situacions que s’hi produeixen.

Per tot el que s'ha exposat, des del Grup Municipal d’ERC proposem el següent acord:

1.-L’Ajuntament de Mataró iniciarà les accions que siguin necessàries a fi d’identificar les necessitats actuals del Poble Gitano, en especial en l’àmbit educatiu per a la prevenció de l’absentisme escolar.

2.-Una vegada vistos els resultats i feta la diagnosi, se sol·licitarà la col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els instruments de cooperació i suport que posa a disposició dels municipis i s’acollirà al contracte programa de mediació comunitària, en cas que la generalitat el posi a disposició dels municipis, per assumir les actuacions que siguin necessàries per a la millora del Poble Gitano”.