Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana a la DGT que desenvolupi definitivament la normativa sobre els vehicles de mobilitat personal

Escoltar

Mataró demana a la DGT que desenvolupi definitivament la normativa sobre els vehicles de mobilitat personal

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró ha aprovat avui una declaració institucional per instar a la Direcció General de Trànsit a regular aspectes pendents que afecten a la circulació de patinets i altres vehicles de mobilitat personal. La declaració ha estat presentada per ERC-MES i s’ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

Una dona circulant en patinet per Mataró. Foto: Ajuntament
Una dona circulant en patinet per Mataró. Foto: Ajuntament

El text íntegre aprovat és el següent:

“Existeix encara molta confusió respecte la normativa que afecta els VMP.

Una part d’aquesta confusió (sobre la qual ja hem demanat més esforç comunicatiu i de difusió al Govern Municipal) afecta els usuaris, que en un alt percentatge, desconeixen el contingut de l’ordenança municipal i la normativa vigent per patinets elèctrics, bicicletes elèctriques i monocicles que cal respectar.

Però una altra part d’aquesta confusió ve generada perquè la Direcció General de Trànsit del Govern d’Espanya, encara no ha pres cap decisió, a dia d’avui, sobre tota una sèrie de qüestions que afecten la regulació municipal sobre aquesta qüestió.

Els conductors de VMP han de complir una sèrie de normes i condicions mínimes (no circular per voreres, autopistes, autovies,... només una persona/vehicle, roba reflectant a la nit/baixa visibilitat, velocitat màxima de 25 km/h, prohibit auriculars i mòbils, llums i catadiòptrics davant i darrera, timbre, sistema de fre,...) i estan obligats a respectar els senyals de trànsit i els semàfors.

Cada ajuntament pot regular, a través de les seves ordenances de mobilitat, la circulació dels VMP. Però la manca de definició de la DGT sobre algunes qüestions molt importants, dificulten la homogeneïtat de normatives entre diferents ajuntaments:

L’ús del casc només és recomanat per la DGT i, en conseqüència, les diferents ordenances ho recullen de manera diferent.

L’assegurança de responsabilitat civil tampoc és obligatòria, segons la DGT. Alguns ajuntaments, com Barcelona, València o Benidorm (Mataró, no) ho exigeixen a les seves ordenances argumentant que a Espanya és obligatòria l’assegurança per als vehicles.

Més enllà de l’obligatorietat de l’ús del casc i de tenir assegurança, hi ha alguns altres temes importants sense regular:

Certificat de Circulació. El Consell de Ministres ha aprovat recentment un reglament que estableix que els VMP hauran de tenir el certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics exigibles per la normativa nacional i internacional recollits en el seu manual de característiques, així com la seva identificació. Això serà d’aplicació a partir del 22 gener de 2024. Fins llavors no cal.

Matrícula. De moment no hi ha obligatorietat, per part de la DGT, de matricular aquest vehicles.

Taxes i impostos. De moment tampoc hi ha obligatorietat per part de la DGT d’afrontar cap mena de taxa ni d’impost, a diferència de l’impost de matriculació o de circulació, que sí que afecta altres tipus de vehicles.

Senyalització específica. Tot i que estava anunciada per al 2023, està pendent encara tota una sèrie de nova senyalització urbana (i el seu desplegament) que afectarà els VMP.

L’èxit de vendes i  el creixement extraordinari de l'ús d’aquesta mena de vehicles ha transformat en molt poc temps la mobilitat urbana. La utilització de mitjans de transport alternatius i ecològics, com els VMP, ha estat una opció escollida per un munt de persones.

Aquest nou transport ha portat molts problemes de convivència amb la resta d’usuaris de la via pública, especialment els vianants, degut sobretot, a l'absència durant molt de temps de qualsevol mena de regulació.

Avui, tot i que ja existeix normativa i s’han pogut promulgar diferents ordenances de circulació sobre aquesta qüestió, persisteix la manca de definició de la DGT sobre algunes qüestions importants que permetrien millorar les ordenances, facilitar el control i millorar la convivència a la via pública.

Per aquests motius, el Grup Municipal de ERC-MES proposa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. L’Ajuntament de Mataró insta la DGT del Govern d’Espanya que estableixi i posi en marxa amb urgència tots els aspectes pendents sobre la regulació i gestió dels VMP (Obligatorietat de matriculació, ús de casc, assegurança, taxes i impostos, senyalització específica, certificats de circulació, …).

SEGON: L’Ajuntament de Mataró informarà d’aquest acord a la Direcció General de Trànsit (DGT) i al Servei Català de Trànsit (SCT)".


Publicat a