Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Obert el termini per sol·licitar un dels horts urbans municipals del Bon Recés

Escoltar

Obert el termini per sol·licitar un dels horts urbans municipals del Bon Recés

Les persones de més de 55 anys, o bé que siguin jubilats o pensionistes, poden sol·licitar fins al 9 de novembre fer-se càrrec d’un dels 56 horts urbans del Bon Recés. El sorteig per triar els nous adjudicataris tindrà lloc el 16 de novembre.

Imatge d'un dels horts urbans. Foto: Ajuntament
Imatge d'un dels horts urbans. Foto: Ajuntament

Des del 21 d’octubre i fins al 9 de novembre està obert el termini per sol·licitar un dels 56 horts urbans municipals ubicats a la finca del Bon Recés. Aquest servei, que l’Ajuntament de Mataró va posar a disposició dels ciutadans per primer cop fa gairebé 14 anys, té una finalitat social ja que les parcel·les es destinen exclusivament a l’oci dels adjudicataris –no a la venda del producte–, a través del conreu de les mateixes.

La finca del Bon Recés està situada al veïnat de Mata-Rocafonda, concretament a la confluència del carrer de la Foneria i la carretera de Mata. La part de la finca destinada als horts urbans ocupa una superfície d’aproximadament 1,5 Ha. (15.000 m²).

Cada adjudicatari tindrà dret a utilitzar la parcel·la que li correspongui, els elements i instal·lacions comunes i un armari d’ús individual per guardar les eines de conreu. La llicència d’ús serà vigent fins al 10 de desembre de 2027.

Poden sol·licitar una parcel·la d’hort urbà les persones que tinguin condició de pensionista, jubilat o siguin més grans de 55 anys i estiguin capacitades físicament per dur a terme treball agrícola. Cal estar empadronat a Mataró, no tenir deutes amb l’Ajuntament i no haver estat objecte d’un expedient d’extinció de la llicència d’ús dels horts urbans amb anterioritat. Només s’acceptarà una sol·licitud per unitat familiar i domicili.

La sol·licitud es pot presentar per internet a la Seu Electrònica de l’Ajuntament mitjançant el web municipal (veieu Tràmits més destacats a https://seu.mataro.cat) o a les Oficines d’atenció i assistència a la ciutadania. Si el tràmit es fa de manera presencial cal adjuntar una fotocòpia del document d’identitat junt amb la sol·licitud. Quan acabi el període de presentació de sol·licituds es publicarà la llista d’admesos i exclosos.

Les parcel·les s’assignaran per sorteig públic, que es durà a terme el 16 de novembre a les 10 h a l’Espai Gatassa (carrer de Josep Montserrat i Cuadrada, 1). Si entre els 56 primers noms assignats hi ha persones que ja eren concessionàries d’horts de l’exercici anterior, se’ls donarà l’opció d’optar a la mateixa parcel·la de la que van ser titulars. Si hi ha més sol·licituds que horts disponibles es crearà una llista de reserva per a les parcel·les que vagin quedant lliures per renúncies o vacants, i que s’adjudicaran pel temps que resti de la concessió.

Els adjudicataris finals hauran d’aportar una fiança de 200 euros, que es retornarà quan es deixi la finca en les mateixes condicions que es va autoritzar. També hauran d’assumir la taxa anual municipal per la utilització dels horts municipals (per a l’any 2023 són 71,90 euros, està pendent d’aprovar la taxa del 2024), i la quota anual de l’Associació d’Hortolans del Bon Recés, que fixa l’entitat.