Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aigües de Mataró renova la xarxa d'abastament del carrer Major i del carrer de les Agudes

Escoltar

Aigües de Mataró renova la xarxa d'abastament del carrer Major i del carrer de les Agudes

L’actuació, que s’emmarca dins del Pla de Renovació del Pla Director de l’Aigua de Mataró (2011-2025), va començar el dimarts 25 de juny. I és la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable de carrer Major i del carrer de les Agudes.

Les obres tindran una durada aproximada de 13 setmanes. Foto: AMSA
Les obres tindran una durada aproximada de 13 setmanes. Foto: AMSA

Les obres consisteixen en la instal·lació de 529 m lineals de noves canonades de diferents diàmetres i materials. També s’instal·laran vàlvules de maniobra, ventoses i descàrregues necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En el transcurs de l’obra, per minimitzar l’impacte en la continuïtat del servei, es posaran canonades provisionals per donar servei als abonats mentre es realitza la retirada dels elements de la xarxa actual i la instal·lació de la nova.

En les instal·lacions d’abastament la rasa va majoritàriament per la vorera així que la circulació de vehicles no es veurà afectada, exceptuant els trams on hi ha cruïlles i per la retirada de la xarxa existent, moment en què el trànsit s’haurà de tallar de manera puntual. Els accessos als guals es veuran afectats puntualment i sempre amb previ avís.

La reposició de la vorera es farà majoritàriament amb panot. La reposició de la calçada dels creuaments previstos en aquest projecte es farà amb asfalt o llambordins. I per garantir la continuïtat dels paviments existents la reposició de les rases es farà amb materials de les mateixes característiques dels que hi ha ara.

Les obres es realitzaran per fases per minimitzar afectacions i de manera que sempre hi hagi pas habilitat per als vianants.

Els treballs comprenen l’obra civil, adjudicada a l’empresa GARCÍA CANO E HIJOS, SA, per un import de 112.993,69 € (IVA inclòs), i l’obra mecànica que realitza Aigües de Mataró per un import de 110.261,78 € (IVA inclòs). L’actuació té una durada prevista de 13 setmanes.