Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una Proposta de resolució sobre l’elaboració i aprovació del nou Pla d’accessibilitat

Escoltar

El Ple aprova una Proposta de resolució sobre l’elaboració i aprovació del nou Pla d’accessibilitat

La proposta la va presentar el Grup municipal d’ERC amb una esmena del Grup municipal del PSC i es va aprovar per unanimitat.

El text íntegre és el següent:

“Una societat accessible és fonamental per tal que totes les persones puguin dur a terme les activitats de la vida diària i quotidiana de la manera més autònoma possible. L’accessibilitat incideix directament en la funcionalitat de totes elles, en la qualitat de vida, permet l’exercici dels drets i evita les desigualtats que generen les barreres existents, tant físiques, sensorials com actitudinals.

El Pla d’accessibilitat vigent a la ciutat de Mataró és de l’any 2006. En aquests més de tres lustres, la ciutat ha variat en grandària, densitat i també a nivell econòmic i urbanístic. Sembla, però, que en el camí no s’ha adequat prou a les persones amb diversitat funcional.

Tot i que destaquem que Mataró té una bona salut en relació amb l’accessibilitat, creiem que la data del Pla vigent demanda una actualització que resolgui punts pendents, de cara a poder oferir a tots els ciutadans una ciutat de qualitat amb igualtat d’oportunitats.

El Pla de Mandat del Govern municipal, en la línia d’impulsar la transformació urbana, posa de relleu la necessitat d’un nou model de ciutat adaptat a totes les persones. Una de les accions que preveu és l’elaboració d’un nou Pla Integral d’Accessibilitat i es compromet a tenir-lo enllestit durant l’any 2024.

D’altra banda, la llei aprovada per la Generalitat de Catalunya 13/2014, obliga que tots els municipis han de disposar d’un pla d’accessibilitat amb un doble objectiu:

. Aconseguir una societat més inclusiva que garanteixi la màxima autonomia de tothom i la no discriminació de les persones amb discapacitat, gent gran o persones amb diversitat en el seu funcionament.

. Actualitzar i simplificar el marc normatiu català, adequant-lo a les normes internacionals i bàsiques d’accessibilitat, per tal que es pugui entendre amb facilitat i aplicar-lo convenientment.

Amb aquests objectius, la Llei 13/2014 regula les condicions d’accessibilitat dels espais d’ús públic, els edificis i els establiments, els transports, els productes, els serveis i la comunicació, així com mesures de promoció, gestió, control i manteniment de l’accessibilitat, i estableix un règim d’infraccions i sancions per als incompliments d’aquesta llei.

La Llei determina que són de competència municipal les següents accions:

. Aplicar la normativa d’accessibilitat.

. Elaborar, aprovar i aplicar el pla municipal d’accessibilitat.

. Concretar les actuacions que es faran cada any i fer-ne el seguiment.

. Decidir el pressupost que es destina a aquestes actuacions.

. Coordinar el servei de transport adaptat de viatgers.

D’altra banda, el 28 de novembre del 2023 s’aprova el decret 209/2023 que desplega la llei i s’aprova el codi d’accessibilitat a Catalunya, que harmonitza i unifica els requisits i regulacions a Catalunya a fi d’evitar interpretacions particulars o arbitràries.

Pel que ha estat exposat, des del Grup municipal d’Esquerra Republicana, proposem els següents acords:

1. El Govern de Mataró es compromet a tenir aprovat el Pla d’accessibilitat de la ciutat el primer trimestre de l’any 2025, d’acord amb el compliment de la llei d’accessibilitat de Catalunya i amb el compromís adquirit al Pla de Mandat 2023-2027.

2. El Govern de Mataró es compromet a incorporar al nou Pla d’accessibilitat totes les normatives i instruccions recollides al decret 209/2023, pel qual s’aprova el codi d’accessibilitat a Catalunya

3. El Govern de Mataró es compromet a continuar treballant en el marc de la Taula d’accessibilitat i també d’acord amb les entitats del sector, per consensuar i garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació a tothom, especialment a les persones amb discapacitat”.