Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aplica mesures per evitar la proliferació del mosquit tigre

Escoltar

Mataró aplica mesures per evitar la proliferació del mosquit tigre

Una de les principals mesures és una campanya comunicativa dirigida a la ciutadania amb els consells a seguir per evitar la proliferació del mosquit tigre evitant la posta d’ous i el creixement de les larves en espais amb estancament d’aigua. Més enllà del paper de cada veí i veïna de la ciutat, l’Ajuntament posa en marxa un treball conjunt i transversal entre diferents serveis per evitar la proliferació d’aquest insecte transmissor de malalties a la via pública i a equipaments com escoles, els cementiris, instal·lacions esportives i culturals.

En el cas de les escoles, és el segon any que l’Ajuntament de Mataró fa una actuació de conscienciació de la importància de la participació de la ciutadania per evitar l’expansió d’aquest mosquit repartint material educatiu al professorat perquè puguin explicar la problemàtica, un conte i uns tríptics informatius per repartir als nens de segon de primària.

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004. Se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. El mosquit adult fa entre 2 mm i 10 mm.

Els ous i les larves viuen en petites basses d'aigua estancada, en àrees exteriors properes a la presència humana. Per això, la mesura més eficaç per evitar-ne la proliferació és eliminar els llocs amb aigua on creixen.

Col·laboració ciutadana

Els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que el percentatge més elevat d'espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva. Només cal seguir aquests consells:

-Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els què s'hi pugui acumular aigua. En el cas d'elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s'hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.

-En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l'exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima).

-En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l'aigua que continguin no esdevingui us focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l'aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm. de mida màxima) que cobreixi completament la superfície de l'aigua.

 -Es recomana la instal·lació de teles mosquiteres a les obertures dels habitatges.

Actuacions municipals

Des del consistori es posa en marxa un seguit d’actuacions, coordinades pel Servei de Salut Pública i Control Ambiental, per unir esforços en la prevenció de la propagació del mosquit tigre. Així, entre d’altres actuacions, es treballa en espais com els equipaments escolars, esportius i culturals com pot ser el Clos Arqueològic perquè no hi hagin bassals d’aigua ni d’altres elements on es pugui acumular l’aigua. També es treballa amb Aigües de Mataró SA (AMSA), que fa un tractament larvicida als embornals a través d’una empresa especialitzada, i fa el manteniment del clavegueram així com s’informa a les empreses concessionàries d’obres, cementiris i altres serveis perquè apliquin els mateixos criteris i mesures preventives.

Publicat a