Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inicia els treballs per definir les línies de suport que impulsaran la rehabilitació d’edificis d’habitatges

Escoltar

Mataró inicia els treballs per definir les línies de suport que impulsaran la rehabilitació d’edificis d’habitatges

L’Ajuntament ha començat el procés, obert a la participació ciutadana, per redactar unes bases generals que concretin quines seran les línies de subvenció a les quals es podran acollir les comunitats de veïns i veïnes per rehabilitar els edificis d’habitatges en els propers anys. 

La rehabilitació dels edificis d’habitatges a Mataró és una prioritat. Per aquest motiu, tant el Pla de Mandat 2023-27 com l’Agenda Urbana de Mataró 2030 inclouen compromisos a desenvolupar en els propers anys per al foment d’aquest tipus d’actuacions a la ciutat. El Pla de Mandat preveu accions com la redacció d’un Pla de Rehabiltació i la creació d’una oficina de rehabilitació, mentre que l’Agenda Urbana contempla una actuació sobre la rehabilitació energètica de comunitats vulnerables.

Les actuacions de rehabilitació d’edificis d’habitatges corresponen a la propietat privada. La seva complexitat recau en el caràcter comunitari de les inversions, que sovint fa difícil arribar a acords entre totes les persones propietàries. Tot i tractar-se d’una obligació dels privats, diferents factors justifiquen la intervenció pública per fomentar la rehabilitació, com són evitar la degradació d’entorns urbans que provoquen problemes de segregació o concentració de la pobresa, o l’aparició de situacions de risc per a les persones per manca de manteniment dels edificis.

Tenint en compte aquest marc, l’Ajuntament inicia ara els treballs per redactar i aprovar unes bases que contemplin els criteris i condicions generals i les línies de suport a la rehabilitació que l’Ajuntament vol impulsar a mig termini. Es preveu que aquestes convocatòries suposin cada any una inversió municipal aproximada de prop de mig milió d’euros.

Per tal de poder recollir les necessitats i visions de les diferents parts implicades en les actuacions, l’Ajuntament durà a terme en els propers dies trobades informatives i participatives adreçades a tècnics i altres agents especialitzats, a més de reunions amb representants de moviments veïnals.

Per una altra banda, la ciutadania en general podrà fer les seves aportacions en diferents moments del procés d’elaboració i aprovació de les bases generals fent arribar les seves propostes a través de la plataforma de participació Decidim Mataró. En aquests moments, i fins al 14 de juny, ja està obert el procés de consulta pública prèvia a l’apartat Processos de www.decidimmataro.cat. Durant el procés de tramitació de les bases s’obriran nous espais de diàleg i participació que ajudin a definir el text definitiu fins a l’aprovació final.


Possibles línies inicials de suport

Les bases que regularan els programes per al foment i l’impuls de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial a Mataró responen a interessos generals com fomentar un canvi cultural en la ciutadania vers el manteniment i la rehabilitació dels edificis; impulsar una rehabilitació i transició energètica equitativa i justa, no deixant a ningú enrere i lluitant contra la pobresa energètica prioritzant àrees urbanes i col·lectius vulnerables; prioritzar la millora dels edificis menys eficients; desplegar un nou model energètic al sector de l’edificació, amb la descarbonització de les instal·lacions tèrmiques, els sistemes elèctrics renovables i el foment de l’autoconsum; o afavorir la rehabilitació d’edificis de comunitats amb règim de divisió horitzontal donant suport a aquelles famílies amb especials dificultats per assumir els costos de la rehabilitació d’elements comunitaris.

Inicialment l’Ajuntament ha definit les següents línies de suport que serviran per concretar els programes d’ajuts a la rehabilitació:

  • Programa general per al foment de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, adreçat al màxim de comunitats de la ciutat.
  • Programa d’ajuts complementaris de cohesió social, adreçat a aquelles llars amb menor nivell de recursos per impulsar la rehabilitació.
  • Programa d’ajuts complementaris per a l’activació d’actuacions de rehabilitació residencial en àrees delimitades i en programes supralocals.
  • Programa d’ actuacions en edificis d’elevada complexitat.
  • Programa per a la redacció d’informes d’inspecció tècnica dels edificis.

 

També inicialment es preveu que puguin ser objecte de suport les actuacions en edificis i habitatges relacionades amb nou model energètic, salubritat, confort acústic, confort higrotèrmic, seguretat, funcionalitat inadequada, i accessibilitat.


Calendari

L’objectiu és disposar d’aquestes noves bases abans del mes de novembre per poder obrir les primeres convocatòries de suport econòmic.Publicat a