Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inicia un Pla de millora del Servei de Llicències amb la signatura d’un conveni amb els col·legis professionals

Escoltar

Mataró inicia un Pla de millora del Servei de Llicències amb la signatura d’un conveni amb els col·legis professionals

Actualment, el servei atorga una llicència en uns 97 dies de mitjana, quan aquest termini fa uns 4 anys podia ser el doble. Aquesta i altres dades significatives es desprenen d’una anàlisi feta per una consultora com a diagnosi prèvia per implantar un nou model de gestió.

Foto de família amb els signants del conveni de col·laboració dels diferents col·legis professionals. Foto: Ajuntament
Foto de família amb els signants del conveni de col·laboració dels diferents col·legis professionals. Foto: Ajuntament

El regidor de Planificació territorial (Llicències), Sergi Morales, ha signat avui un conveni de col·laboració amb els representants de 5 col·legis professionals, per a la millora en els tràmits per a l’atorgament de llicències urbanístiques i permisos d’obres amb l’objectiu final de reduir-ne els terminis i simplificar els processos. També hi ha assistit la regidora d’Urbanisme, Elizabet Ruiz.

L’Ajuntament ha formalitzat aquesta col·laboració amb el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB); el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC); el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC); el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN) i el Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i Enginyeria Civil de Catalunya (ECCAT).

Aquest conveni és un pas més en la definició que està portant a terme l’Ajuntament d’un nou model de gestió del Servei de Llicències, amb la finalitat d’oferir un millor servei a la ciutadania i als professionals i que recull el Pla de mandat 2023-2027. Així, a l’inici d’aquest any es va fer una diagnosi sobre els diferents processos que es porten a cap des del servei i al llarg d’aquest 2024 es farà la implantació de les propostes que es desprenguin de l’estudi de reorganització.

La diagnosi ha posat de relleu dades com que la mitjana per tancar un expedient és de 97 dies, entre la sol·licitud d’inici de llicència i l’atorgament de la mateixa, mentre que fa uns 4 anys era quasi el doble; que el 69 % dels expedients es tanquen amb cap o una discrepància i que també el 69 % de les discrepàncies es podrien evitar si hi hagués una millor comunicació entre l’Administració i els usuaris. La modificació del pressupost de 2024 destina a implementar aquest nou model de gestió 80.000 €.


Conveni de col·laboració

L’objecte d’aquesta col·laboració és poder implantar mesures efectives per aconseguir la simplificació i l’agilitació dels procediments administratius d’autoritzacions municipals en l’àmbit de les llicències d’obres.

L’Ordenança municipal de llicències urbanístiques de Mataró vigent ja té com a propòsit clarificar, simplificar i agilitzar la tramitació dels procediments administratius urbanístics i en regula el règim de col·laboració, dels col·legis professionals competents habilitats, per a la verificació i el control dels projectes tècnics i la seva documentació. Així com el Text refós de la Llei d’Urbanisme també recull que pugui donar-se aquesta col·laboració, que els col·legis professionals tècnics o entitats col·laboradores de l’Administració puguin emetre informes tècnics amb la mateixa validesa que els emesos per l’Administració i que n’assumeixin la seva responsabilitat.

En aquest sentit, el conveni preveu realitzar una prova pilot en relació als informes d’idoneïtat tècnica que poden fer els col·legis professionals habilitats, per poder valorar si l’elaboració d’aquests informes per entitats externes milloren l’eficiència en el procediment d’atorgament de llicències, incorporació acordada, el passat mes d’octubre, amb el Grup Municipal de Junts per Mataró - Compromís Municipal per obtenir estabilitat pressupostària per als propers quatre anys.

El conveni també contempla crear una comissió de treball entre l’Ajuntament i els representants dels diferents col·legis professionals, per fer el seguiment del conveni i per comentar temes vinculats als serveis de llicències i d’urbanisme.

L’acord proposa també fer una jornada de treball anual amb la finalitat d’actualitzar coneixements i facilitar un espai de trobada entre tècnics públics i privats.

Els representants signants dels col·legis professionals són:

. Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB): Celestí Ventura i Cisternas (president).

. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC): Sandra Cinta Bestraten i Castells (presidenta de la Demarcació de Barcelona).

. Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC): Pere Homs (director general, s'ha excusat).

. Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (Enginyers BCN): Miquel Darnés i Cirera (degà, s'ha excusat).

. Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i Enginyeria Civil de Catalunya (ECCAT): Xavier Font Mach (degà).

Galeria d'Imatges

Publicat a