Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró renova el seu Pla de Prevenció de les addicions a drogues incloent l’ús problemàtic de les pantalles

Escoltar

Mataró renova el seu Pla de Prevenció de les addicions a drogues incloent l’ús problemàtic de les pantalles

El Ple ordinari del mes de maig va donar compte de l’aprovació del Pla Local de Prevenció d’Addiccions a Drogues i Usos Problemàtics de Pantalles de Mataró 2024-2028. Es tracta d’un document que presenta 27 objectius i 52 accions en relació a 7 àmbits d’actuació que són l’educació, l’oci i el lleure, l’àmbit comunitari, la salut, els mitjans de comunicació i l’avaluació i la coordinació així com la gestió del pla d’una forma transversal amb tots els agents implicats al territori.

Mataró ha renovat el Pla Local de Prevenció d’Addiccions a Drogues i Usos Problemàtics de Pantalles de Mataró 2024-2028, un document que es va aprovar en Junta de Govern i del que es va donar compte al Ple ordinari del mes de maig.

En primer lloc es va crear el grup motor i la comissió tècnica que van iniciar l’elaboració del Pla amb la fase de diagnosi,  amb enquestes escolars a 8 centres educatius, 3 grups de discussió i 13 entrevistes a professionals del municipi. La diagnosi es va completar amb les dades de l’Observatori Municipal sobre el consum de drogues i altres fonts.

El diagnòstic revela una extensa adhesió a l’ús de les pantalles durant el temps lliure, amb un notable segment d’individus, un 33%, que hi dediquen més de 5 hores al dia. Segons el sexe, els nois dediquen més hores al videojocs i les noies a les xarxes socials i també s’ha detectat una tendència creixent a les apostes esportives entre joves de contextos vulnerables. Es destaquen com a factor de protecció l’educació familiar i la prevenció des d’una perspectiva de gènere així com una intervenció més àmplia a nivell educatiu, comunitari i de salut per abordar aquestes problemàtiques emergents.

Pel que fa al consum de drogues, a Mataró s’observa una edat d’inici relativament primerenca tant per al tabac (15 anys) com per a l’alcohol (14,6 anys) i el cànnabis (15,6 anys) amb diferències notables entre nois i noies.

L’edat mitjana de consum dels joves de Mataró es troba per sobre de la de Catalunya, fet que es podria explicar per l’aplicació a la ciutat d’un programa preventiu estable en l’àmbit educatiu des de l’any 1997.

També s’ha detectat un consum elevat de begudes energètiques, especialment entre els nois. El consum d’altres drogues a la ciutat és molt marginal.

Les 52 actuacions que proposa el Pla respon a 27 objectius i treballarà en set àmbits d’actuació: l’educació, oci i lleure, l’àmbit comunitari, la salut, els mitjans de comunicació, l’avaluació i la coordinació i gestió del pla. El document es basa en els principis d’universalitat i estabilitat, qualitat, operativitat i perspectiva de gènere i transcultural.

Publicat a