Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oberta la convocatòria per obtenir ajuts al lloguer 2024 adreçada a les persones entre 36 i 64 anys

Escoltar

Oberta la convocatòria per obtenir ajuts al lloguer 2024 adreçada a les persones entre 36 i 64 anys

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds des d’avui i fins al 10 de maig. Aquesta és la tercera i última convocatòria d’ajuts al lloguer que quedava pendent per aquest any segons els grups d’edat de les persones sol·licitants.

Les persones que vulguin demanar els ajuts han de ser titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. Cal ser-hi empadronat prèviament a la data de la convocatòria i complir els requisits respecte al màxim d’ingressos establerts per a la unitat familiar.

Aquests ajuts són una eina per prevenir el risc d’exclusió residencial de les famílies i persones amb menys recursos, però que no es trobin en risc imminent d’exclusió. En aquest darrer cas, hi ha ajuts que es poden sol·licitar durant tot l’any.


Característiques principals de la convocatòria per a persones entre 36 i 64 anys

  • Termini: del 15 d’abril al 10 de maig a les 14 h
  • Import: 200 euros (màxim) i 20 euros (mínim) al mes.
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.
  • Requisits: tenir entre 36 i 64 anys a data 26 de febrer de 2024, viure a Catalunya, ser-hi empadronat, ser un dels titulars del contracte, que la unitat familiar tingui ingressos inferiors a 24.301,58 € a l’any, que el lloguer no superi l’import màxim establert i no rebre cap altre ajut pel mateix motiu i mensualitats.
  • Import màxim del lloguer: és variable segons on es trobi l’habitatge: Per a l’àmbit metropolità de Barcelona, inclòs Mataró i comarca és de 900 euros per habitatge (450 per habitació).
  • Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

 

Com demanar l’ajut

El tràmit s’ha de fer preferiblement online a la Generalitat de Catalunya o presencialment a l’Oficina Local d’Habitatge, on podeu rebre assessorament demanant cita prèvia. Al 2023, l’Oficina Local d’Habitatge va tramitar 2.430 sol·licituds d'ajuts al lloguer.


Publicat a