Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament tanca la liquidació del pressupost de 2023 amb un romanent de tresoreria de 9,27 milions d’euros

Escoltar

L’Ajuntament tanca la liquidació del pressupost de 2023 amb un romanent de tresoreria de 9,27 milions d’euros

Està previst que en el Ple de maig es porti a aprovació la modificació del pressupost d’aquest any en curs, en el qual es concretaran les partides i projectes on es destina aquest superàvit.

El Ple municipal d’abril ha donat compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2023. L’Ajuntament l’ha tancat amb un romanent de tresoreria de 9,27 M€, dels quals 3 M€ procedeixen de l’any anterior (2022). En el Ple de maig està previst portar a aprovació la modificació del pressupost de 2024 que és on es veurà reflectida la distribució d’aquests diners.

La diferència entre tots els ingressos liquidats i totes les despeses efectuades -resultat pressupostari ajustat- ha estat de 8,37 M€.

El 31 de desembre de 2023 l’endeutament de l’Ajuntament era de 85,74 M€ i, el de tot el grup -Ajuntament i empreses públiques- era de 122,78 M€. L’any es va tancar amb una ràtio d’endeutament del 51,13 %, molt per sota del llindar permès que és del 110 % (el 2022 es va tancar amb una ràtio del 54,83 %).

Durant l’exercici 2023, el grup Ajuntament va pagar als seus proveïdors dins el termini màxim permès, que és de 60 dies.


Ingressos i despeses

Els ingressos corrents (impostos directes i indirectes; taxes, preus públics i altres ingressos; transferències corrents i ingressos patrimonials) de l’Ajuntament al llarg de 2023 van ser 147,53 M€.

Pel que fa a la liquidació de les despeses corrents (inclosa l’amortització de préstecs), l’Ajuntament ha gastat el 92,68 % del que tenia previst: s’havien pressupostat 153,70 M€ i es va acabar executant despesa per valor de 142,45 M€. Per programes, protecció i promoció social va ser el principal destí de la despesa, seguit de seguretat, mobilitat i protecció civil i, en tercer lloc, la recollida, tractament de la brossa i neteja viària. La majoria de les partides van augmentar el seu pressupost respecte a l’any anterior.

Per saber com funciona un pressupost municipal de manera fàcil i entenedora, podeu consultar aquest espai de la web: Pressupost