Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia

Escoltar

Mataró demana un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia

La Junta de Portaveus, celebrada el 3 de maig, va aprovar una Declaració institucional presentada per ERC-MES, ICV-EUiA i la regidora no adscrita Sarai Martínez, amb el suport del PSC, CiU, VOLEMataró, Ciutadans i CUP, per un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia. El text es va aprovar amb tots els vots favorables, el vot negatiu de PxC. El PP no va assistir a la Junta de Portaveus.

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

 “Catalunya ha viscut en els darrers anys una transformació demogràfica i social vinculada a la immigració de gran importància. Les causes de la seva vinguda són de caràcter estructural i romandran en el futur. Com en anteriors ocasions, la immigració d’avui ha vingut per quedar-se.

La convivència i la inclusió són, doncs, la única alternativa per a poder seguir sent una societat cohesionada.

Al llarg d'aquests anys les administracions públiques, amb la complicitat de les entitats socials, han jugat un paper important per afrontar el canvi social que ha suposat la immigració. El treball fet des de les administracions a través dels plans d'acollida, les aules d'acollida a les escoles o les intervencions socials i urbanístiques en els barris, entre d'altres accions, han ajudat a afrontar amb més garanties aquest canvi social i a fer de Catalunya una societat diversa i plural. Aquesta voluntat ja es recollia en el primer Pacte Nacional per la immigració signat 19 de desembre de 2008 per diferents agents polítics, socials i econòmics. Aquesta voluntat s'ha de mantenir i s’ha de traduir en inversió social i polítiques públiques que estiguin al servei d'una societat cohesionada.

La política, que ha de basar-se en els valors democràtics i en una ètica compartida, té l’objectiu de transformar la societat, gestionar la vida pública i contribuir activament a construir una societat cohesionada.

El discurs polític, així com el seu reflex en el debat públic, no pot ser indiferent a aquest important procés de transformació social i cal que l’abordi. Entenent, però, que es tracta d’un àmbit on les percepcions i la realitat no sempre coincideixen, on el desconeixement mutu i la novetat d’alguns fenòmens, han contribuït a que tots i totes haguem estat socialitzats, sovint, amb estereotips i prejudicis que molt sovint no es corresponen amb la realitat.

El discurs polític ha de ser conscient que no és neutre, que té efectes sobre la realitat, que pot ser part del problema o pot contribuir a trobar solucions:

- Defensa dels valors democràtics. Amb aquest document, els partits sota signants expressem, en primer lloc, la defensa dels valors democràtics, de foment de la convivència i de respecte a la diversitat.

-Funció pedagògica de la política. Ens comprometem a contribuir a la comprensió de les transformacions viscudes, tant a les persones que han arribat recentment a Catalunya com a les que ja hi eren, de les causes d’aquests canvis, dels avantatges que han tingut per a la nostra societat i de com encarar la solució dels problemes que, puntualment, se’n poden derivar.

-Responsabilitat sobre els efectes del discurs polític. Som conscients de la relació causa/efecte en els missatges que emetem, incloent-hi els missatges sobre immigració. En un àmbit on les percepcions són tan importants com els fets, els discursos tenen conseqüències, poden fer més grans els problemes que puguin sorgir o ser part de la seva solució i cal, per tant, assumir-ne la responsabilitat i ser conscients d’aquesta relació.

-Un discurs per construir una societat cohesionada. El discurs polític influeix en la construcció de l’imaginari social. Volem ser una única societat diversa i no una diversitat de societats aïllades entre si. Cal, doncs, comprometre’s en adreçar als públics diferents el mateix discurs sobre el fet migratori, sigui quin sigui el seu lloc d’origen.

Per totes aquestes raons, i en la mateixa línia de l’acord que van sotscriure partits polítics i entitats a nivell nacional, els Grups Municipals manifesten:

1.Emetre missatges sobre immigració que donin eines a la ciutadania per conèixer els beneficis que la immigració, i la diversitat que comporta, han tingut i seguiran tenint per al nostre país, així com per conèixer les causes estructurals dels problemes que hagin pogut sorgir.

2.Adreçar el mateix discurs sobre immigració a tots els públics, sigui quin sigui el seu lloc d’origen.

3.Incidir en la valoració de les persones per les seves característiques individuals, i no atribuir-los comportaments associats als col·lectius amb els que són o poden ser identificats ni, a la inversa, no atribuir als col·lectius comportaments individuals.

4.Fonamentar visions, opinions i missatges sobre la immigració en dades disponibles i contrastables i no, en percepcions subjectives ni en dades tretes de context.

5.Abordar els problemes que puguin sorgir al voltant del fet migratori amb responsabilitat, sense contribuir a incrementar-los, sinó orientant els missatges a les solucions.

6.Contextualitzar els temes analitzats, les problemàtiques abordades i les solucions proposades al marc competencial corresponent.

7.En el cas que es facin comparacions internacionals, fer-ho de forma contextualitzada i amb la finalitat de servir a un millor coneixement de la nostra societat.

8.Contribuir a socialitzar el conjunt de la població en el coneixement de les persones de diferents orígens sense estereotips ni prejudicis.

9.Evitar i denunciar els discursos que incitin el pas del racisme latent als actes de racisme.”.

Publicat a