Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró potencia la seva Junta Arbitral de Consum renovant el conveni amb el Ministeri de Consum i l’Agència Catalana de Consum

Escoltar

Mataró potencia la seva Junta Arbitral de Consum renovant el conveni amb el Ministeri de Consum i l’Agència Catalana de Consum

El Ple celebrat ahir 6 de maig va aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament, el Ministeri de Consum i l’Agència Catalana de Consum per a la constitució de la Junta Arbitral de Consum Municipal (JACM). Mataró és un dels 8 municipis de Catalunya que compta amb aquest organisme extrajudicial de resolució de conflictes que gestiona d’una forma gratuïta les reclamacions que es donen entre la ciutadania i empreses prestadores de serveis i/o productes.

Els negocis i empreses de la ciutat que s'adhereixen a la JACM donen més seguretat als seus clients.
Els negocis i empreses de la ciutat que s'adhereixen a la JACM donen més seguretat als seus clients.

Mataró potencia la seva Junta Arbitral de Consum Municipal (JACM) amb la renovació d’un conveni, aprovat per unanimitat en el Ple de maig, amb el Ministeri de Consum i l’Agència Catalana del Consum per ajudar a la ciutadania i a les empreses a resoldre els litigis que puguin sorgir en les seves relacions de consum. El conveni actual té vigència de 4 anys, prorrogables per un període de fins a 4 anys addicionals. Les tres administracions implicades es comprometen a difondre el Sistema Arbitral de Consum entre la ciutadania i les empreses així com promocionar les ofertes públiques d’adhesió.

Mataró, que compta amb aquest servei des del 1998, és un dels vuit ajuntaments de Catalunya en disposar d’aquest organisme, els altres ajuntaments són Badalona, Barcelona, Lleida, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Terrassa i Vilafranca del Penedès.

Dos juristes exerceixen a Mataró les funciones de presidència i secretaria d’aquest òrgan i atenen totes les sol·licituds d’arbitratge de la ciutadania i són competents per intervenir en els litigis que es pugui donar, constituint els col·legis arbitrals, conjuntament amb dos vocals designats respectivament, pel sector empresarial i de les associacions de persones consumidores. Darrerament, a banda de les consultes i reclamacions particulars també han assessorat i acompanyat en vulneracions dels drets d’empreses que han afectat a més d’un ciutadà com són els casos de les clíniques dentals Dentix (novembre 2020). A banda dels conflictes amb empreses prestadores de serveis com la llum, el gas i la telefonia mòbil, s’ha vist un repunt durant i després del confinament amb reclamacions per compres online així com l’anul·lació de paquets de viatge o del sector turístic.

Les dades mostren que el temps transcorregut entre la presentació de la demanda judicial i la pronunciació de la sentència té una mitjana de 583 dies en primera instància i de 860 en segona mentre que la resolució dels conflictes de consum gestionats per les Juntes Locals de Consum tenen una mitjana de 37 dies, amb una durada màxima de 90 dies.

 

Compromisos de l’Ajuntament de Mataró

-Haurà d’utilitzar l’arbitratge de consum, amb caràcter prioritari, per tramitar  les reclamacions de les persones consumidores de la ciutat.

-Impulsarà  la gestió i administració de l'arbitratge institucional de consum per la Junta Arbitral, comprometent-se  a acreditar-se com a entitat de resolució alternativa de litigis de consum en el termini d’un any.

-Facilitarà informació al Ministeri de Consum, sobre la designació de President i Secretari de la Junta Arbitral, així com qualsevol altra dada referent a l'activitat de la Junta, emplenant els models i informes que es determinin.

 

Compromisos del Ministeri de Consum i de l’Agència Catalana del Consum

-El Ministeri de Consum establirà en col·laboració amb l'Ajuntament de Mataró, un sistema d'informació recíproc per al bon funcionament del Sistema Arbitral de Consum, en cooperació amb l'Agència Catalana del Consum.

-El Ministeri de Consum i l'Agència Catalana del Consum facilitaran l'assessorament tècnic i jurídic necessari per al desenvolupament del Sistema Arbitral de Consum en l'àmbit territorial del municipi de Mataró.

-A l'efecte de seguiment i control del Conveni, es crea una Comissió de Seguiment, que es reunirà anualment, podent dur-se a terme aquestes reunions a través de mitjans telemàtics, i estarà formada per un representant de cada Institució signant, corresponent la Secretaria a un funcionari de la Direcció General de Consum del Ministeri de Consum.

 

Nou Reglament

 Aquest nou conveni suposa l’obligació, en el termini d’un any, que la Junta Arbitral de Consum Municipal s’acrediti i disposi d’un estatut o reglament de funcionament, que consti en suport durador, que sigui fàcilment accessible per a tots els ciutadans i que inclogui, almenys, els aspectes següents:

  1. a) La informació relativa a la seva organització i forma de finançament.
  2. b) El tipus de litigis que resolen i les causes de no admissió a tràmit de les reclamacions.
  3. c) Tota la informació relativa al procediment que, de conformitat amb el que estableix la Llei, estiguin obligades a proporcionar a les parts abans, durant o després del procediment, així com la relativa als efectes jurídics del resultat del procediment i el cost per a les parts. Aquesta informació s’ha de proporcionar de manera clara i comprensible.
  4. d) La forma de nomenament, qualificació i experiència de les persones encarregades de resoldre el litigi.

La ciutadania i les empreses que vulguin fer ús del servei de la JACM poden enviar un correu electrònic a JACMataro@ajmataro.cat o  trucar al telèfon 93 758 23 21 de les 9 a les 14 h, de dilluns a dijous. De forma presencial, es pot demanar cita al següent enllaç per poder ser atesos de forma presencial, a l’Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 101, planta baixa, de Mataró.

Publicat a