Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta sessió de treball del Plenari del Consell de la Gent Gran Grup 1. 7/02/2003

Escoltar

Acta sessió de treball del Plenari del Consell de la Gent Gran Grup 1. 7/02/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA SESSIÓ DE TREBALL DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN

GRUP 1

Data: 7 de febrer de 2003

Hora: de 10:00 a 13:00

Lloc: Sala Teatre Monumental

ASISITEIXEN:

Sr. Oriol Batista Gàzquez, Regidor de Sanitat i Serveis Socials

Sr.Francesc Tristany Alsina, Ass. Jubilats i Pensionistes d'UGT Maresme

Sra. Margarita Porqueres, Residència GG la Gatassa ICASS

Sr. Romuald Grané Vilaseca, Grup Municipal IC-V

Sr. Josep Puy Badia, Casal Jaume Jaume Terrades de l'ICASS

Francesc Soler Canton, Federació d'Associació de Veïns de Mataró

Pascual Fernàndez Pruñan, Grup Municipal Socialista

Carme Costa Gibart, Fundació Suport

Rafael Moliner Subirats, Grup Municipal PP

Mariano Garcia de la Rosa, Sindicat Comarcal Pens. I Jubilats CCOO

Josep M Zapater Dolz, Residència el Mirador

Lola Ruiz Lombardo , Sanitat i Serveis Socials

Ordre del dia:

  1. Sessió de treball: valoració, aportació i esmenes al Pla d'Acció 2003 del Pla Integral
  2. Posta en comú de les aportacions dels diferents grups de treball.

Desenvolupament de la sessió

El Sr. Oriol Batista, obre la sessió amb l'explicació general del Pla d'Acció 2003 del Pla Integral. En aquest Pla d'Acció ens contemplen les esmenes de l'anterior sessió de treball.

Es reparteix el material treballat en la sessió anterior i es procedeix a la lectura del eix 1 que ens toca treballar en aquest grup de treball.

Comença el torn de paraula. S'obre la discussió de perquè hi ha Casals d'Avis que en les activitats dels balls no deixen entrar als qui no són socis sobre tot els Casals de la Generalitat. La Sra. Margarida i el Sr. Josep Puy comenten que això no es així, que hi pot entrar tothom. Normalment hi ha una rifa i les persones acostumen a comprar els bitllets.

Una altre tema és la poca informació que han tingut de l'Agència de Gent Gran a nivell personal i com a entitats i associacions. Margarida comenta que a ella no l'hi ha arribat cap informació i que seria interessant que quan s'obren nous serveis per part de l'Ajuntament pugui arribar la informació a tota la població mitjançant cartes personalitzades i/o tríptics a totes les entitats i associacions.

El senyor Pascual comenta que els Centres cívics haurien d'estar molt informats per poder donar una bona informació a tots el ciutadans. Lola comenta que realment la donen , ja que són serveis propers a cada barri i els tècnics dels centres cívics tenen tota la informació per donar-la correctament.

Es planteja que les persones grans que necessiten una atenció i no poden desplaçar-se al nostre servei que fem?. Lola comenta que en aquests casos els professionals es desplacen al domicili per poder fer una valoració correcte i aplicar el recurs més adient.

Pascual parla de potenciar el voluntariat. Tots estan d'acord que és un tema prou interessant per crear una comissió del voluntariat i treballar-lo més a fons. Abans però s'hauria de revisar quants grups de voluntariat tenim a Mataró i quines són els serveis i les institucions que disposen d'aquest servei.

A Mataró tenim coneixement que la Fundació Suport, l'Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena tenen grups de voluntariat. Caldria canalitzar tots aquests grups i crear una xarxa gran del voluntariat.

Carme Costa comenta que els voluntaris requereixen de formació i de seguiment per part dels diferents professionals, així mateix és importat que tots els voluntaris tinguin una assegurança.

Es comenta que des de la Generalitat (Institut Català del Voluntariat) hi ha un Pla de formació del voluntariat i les entitats i associacions que vulguin poden comptar amb aquest suport.

Un altra tema encara no resolt a la nostra ciutat és el Transport públic. Es paren al mig del carrer i això dificulta l'accés als transports.

Francesc Soler planteja que Mataró es una ciutat trist i que s'hauria de fer alguna cosa per part nostra i de l'Ajuntament. Es proposa la possibilitat de fer una comissió de cultura per potenciar actes culturals i crear de nous com per exemple poder col·laborar en les festes de la ciutat , potenciar obres de teatre, sarsueles, grups corals€ aconseguir amb aquesta comissió canviar l'aspecte de la ciutat ,que es pugui percebre més alegria.

Ens pregunten a l'Ajuntament si tenim informació sobre l'edifici de Cabanelles i si faran algun servei. Lola comenta que quan tingui la informació ja la passarà.

La Sra. Margarida comenta en relació a les residències públiques que les residències col·laboradores també es poden sol·licitar i que això s'hauria d'informar. Lola comenta que els professionals que gestionen les residències donen aquesta informació el que passa és que en general les persones de Mataró opten per la Residència Gatassa. Margarida comenta que el tema d'admissions depenen de la Generalitat i que la Residència Gatassa no té cap poder de decisió en aquest tema.

Es planteja que seria necessari per part de la Generalitat agilitzar les sol·licituds de residència i evitar que les famílies s'hagin d'esperar un any o més. Es proposa fer una reunió amb la Generalitat.

El Sr. Romuald Grané comenta que has d'estar molt malament físicament per poder entrar a la residència la Gatassa i que sembla un cementiri al menys ho viu així.

Mataró, 1 d'abril de 2003