Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 10/06/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 10/06/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4301/2003 de 2 de juny

 

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dimarts 10 de juny de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dimarts 10 de juny de 2003, a les 7,55 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

 

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 2 de juny de 2003.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor