Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. 26/08/2003

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials. 26/08/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS TERRITORIALS

Per indicació del President de la Comissió informativa de Serveis Territorials, es convoca la sessió ordinària número 11.

Dia: 26 d'agost de 2003.

Hora: 9 h

Lloc: Sala de reunions Edifici de Vidre

 1. Acta anterior del dia 8 de juliol de 2003.
 2. Despatx oficial
 3. Donar compte dels decrets signats de Serveis Territorials.
 4. Decrets de llicències.
 5. Obres majors

  JOSE DE CALASANZ 47, SL. € ANA MARIA LOPEZ ALIAGA € PAROVIL SERVEIS, SL. € REMEDIOS LOPEZ LOPEZ € CONSTRUCCIONES SABERT, SA. € PROMOCIONES MOLINA PLA D'EN BOET I, SL. € TINTS QUADRADA, SA. € FRANCESC NICOLAU MASSUET € CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ € ANA CUQUET CAPARROS € TERESA SOTERAS REYNON € CAVOP, SL. € JOSEP GUINART PORTA € DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT € JUAN CERRILLO CASTILLO € CARME MUNDO ROURES -

  Activitats.

  PROSUMUM, SL. € HAPPY PUNT, SL. € MATARÓ TRACTAMENT TERMIC EFICIENT, SA. € LA PRUNETA, SL. € RESIDÈNCIA LLAR SANT MARC, SL. € ILURBLAU, SA. € CARLES MALTAS CLIMENT € PANADERIAS ARTESANAS DEL VALLÈS, SL. € MODATEJ 60, SL. € ADARIOUCH AICHA € CLINICA OFTALMOLOGICA DR. JUAREZ, SL. € PANADERIAS ARTESANAS DEL VALLES, SL. € BBBELI CUBS, SL. € LLAVASCASA, SL. € ROULOTTE CENTER ACCESSOIRES, SL.

 6. Línies d'actuació.
 7. Obres

  1. Informe proposta adjudicació treballs de buidat i emmagatzematge de la casa Arenas, carrer Argentona 64.
  2. Aprovació dels plecs de condicions econòmiques administratives i particulars que regiran la contractació mitjançant concurs obert de les obres de reurbanització del carrer La Palma.
  3. Manteniment

  4. Proposta d'aprovació del plec de condicions econòmiques administratives particulars i obertura del termini de licitació del projecte d'acondicionament "erms" de la Illa Educativa de la Llàntia.
  5. Proposta adjudicació del projecte de renovació de l'enllumenat públic dels carrers Antoni Gaudí, Sant Daniel, Creu d'en Fins, Sant Miquel, Joan Maragall, Sant Jordi, Ferrer i Dalmau i Calasanç Marquès (quadre "MH".
  6. Ciutat Sostenible

  7. Aprovació dels Plecs de condicions econòmiques administratives i particulars per a la concessió que regiran la contractació mitjançant concurs obert de dos mòduls de servei de tipus fix al passeig marítim de Mataró.

 8. Comissió de Govern
 9. Obres

  1. Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització de l'av. Corregiment, tram comprés entre els carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Doctor Ferran.
  2. Aprovació l'Acta de recepció de les obres de Rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep, Fase 3ª.
  3. Aprovació inicial Projecte de reurbanització del carrer La Palma.
  4. Manteniment

  5. Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reurbanització de la calçada de l'avinguda Gatassa entre la plaça Alcalde Serra i Xifra i el passeig Ramon Berenguer III.
  6. Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reconstrucció de marges i d'estabilització de la llera de la Riera de Mata en un tram aigües amunt de la carretera N-II.
  7. Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'endegament de la Riera de Sant Simó en el tram situat aigües avall de les vies de RENFE.
  8. Ratificació del decret 4641/2003, de data 13 de juny, acordat pel conseller delegat de Serveis Municipals i Manteniment, pel que s'aprova inicialment el projecte per l'adequació del Centre Cívic de Cerdanyola.

 10. Propostes al Ple.
 11. Obres

  1. Acceptar de la Diputació de Barcelona, Servei de Vies Locals, el traspàs de gestió de la carretera de Cornellà a Fogars de Tordera, secció 4ª( de Mataró a Arenys de Munt) BV-5031, tram comprés entre PK 0,000 i el 1,608, afectat per les obres d'urbanització del Sector de Vallveric i el tram inferior del Vial de la Riera de Valldeix, intersecció amb la carretera de Mata, respectivament.
  2. Urbanisme

  3. Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall relatiu a la modificació de la fondària edificable de les finques 32, 34, 36 i 38 del carrer Castaños.
  4. Aprovació definitiva de l'Estudi de Detall carrer Iluro 76-78.
  5. Aprovació definitiva de la relació de bens i drets d'expropiació del sector "Can Soleret" i aprovació inicial del projecte de taxació conjunta complementari "Can Soleret".
  6. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Mataró, àmbit La Fornenca.
  7. Encàrrec a PUMSA de l'execució de les Unitats d'actuació "Lo Bassal I" i Lo Bassal II".

 12. Precs i preguntes.

La secretària de la CMI de Serveis Territorials

Mª Lluïsa Guañabens Casarramona

Mataró, 24 de juliol de 2003.