Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 23/07/2003

Escoltar

Comissió Municipal Informativa de Via Pública. 23/07/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

Sessió ordinària de la COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE VIA PÚBLICA

Dia: Dimecres, 23 de juliol de 2003.

Hora: 9 h

Lloc: Sala de reunions Via Pública, c/ Mn. Jaume Sala, 16-18.

 1. Constitució de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública
 2. Nomenament de la vice-presidència de la Comissió Municipal Informativa de Via Pública.
 3. Establiment del règim de sessions.
 4. Despatx Oficial
 5. Donar compte dels decrets signats de Via Pública.
 6. Línies d'actuació.

Servei de Mobilitat

  1. Tancament de les zones blaves del centre en data 1 d'agost.
  2. Adhesió al programa dia sense cotxes 2003.
  3. Liquidació de l'exercici pressupostari 2002 del Servei de transport urbà de viatgers de Mataró.
  4. Pròrroga contracte administratiu manteniment de semàfors.
  5. Policia Local

  6. Informació sobre la Junta Local de Seguretat.
  7. Estadístiques trimestrals. del servei de retirada de vehicles.
  8. Protecció Civil

  9. Informació sobre el Pla d'Emergència de la Fundació Maresme.

Propostes a la Comissió de Govern

  Servei de Mobilitat

  7.1 Acceptar el contingut de la sentència 16/2003 pel que es desestima el recurs de TRAPSA contra l'Ajuntament i comunicar l'acord al Tribunal, als serveis municipals de Mobilitat i Tresoreria pel seu coneixement

  Servei Jurídic administratiu

  7.2 Donar-se per assabentat de la sentència de data 23.05.2003, per la qual es desestima la demanda contenciós-administrativa interposada per Nuria Picas Mullera, confirmant sanció en expedient 3058015 en matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.

  7.3 Donar-se per assabentat de l'auto de data 12.07.2001, per la qual es dona per desistit i apartat la demanda a Jorge Garriga Gisbert, contra sanció de trànsit 3030002, condemnant-lo al pagament de les costes ocasionades.

  7.4 Donar-se per assabentat de la sentència de data 12.09.2002, per la qual es desestima la demanda contenciós-administrativa interposada per Albert Chimenos Minguella, confirmant sanció en expedient 178802 en matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.

  7.5 Donar-se per assabentat de la sentència de data 17.04.2003, per la qual es desestima la demanda contenciós-administrativa interposada per David Xalabardé Serra, confirmant sanció en expedient 24/02 en matèria de trànsit imposada per aquest Ajuntament.

 1. Precs i preguntes

El secretari de la CMI de Via Pública

Luís M. Clemente Marín

Mataró, 17 de juliol de 2003