Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió Municipal Informativa Extraordinària de Serveis Centrals. 27/10/2003

Escoltar

Comissió Municipal Informativa Extraordinària de Serveis Centrals. 27/10/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS CENTRALS

Per indicació de la Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Centrals, es convoca la sessió extraordinària d'aquesta Comissió.

Dia: 27 d'octubre de 2003

Hora: 9'15

Lloc: Sala Reunions 1r. soterrani Carreró

ORDRE DEL DIA.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió del dia 16 d'octubre de 2003.

2. Despatx oficial.

3. Línies d'actuació

4. Propostes al Ple

SOTSDIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

4.1 Aprovació inicial Pressupost Municipal 2004

4.2. Aprovació modificació pressupost 2003: Ajuntament i Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM).

SERVEI D'INGRESSOS

4.3 Aprovació inicial Ordenances Fiscals 2004

4.4. Aprovació tarifes aigua i clavegueram 2004

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

4.5 Aprovació de la revisió de tarifes de l'aparcament de la Plaça Santa Anna

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

4.6 Aprovació plantilla municipal 2004

4.7 Ratificar la contractació del gerent del Patronat Municipal Escola Universitària Politècnica de Mataró.

5. Precs i preguntes.

La secretària de la Comissió Informativa de Serveis Centrals

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 23 d'octubre de 2003