Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Patronat Municipal de Cultura. 23/07/2003

Escoltar

Junta del Patronat Municipal de Cultura. 23/07/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per encàrrec del senyor Jaume Graupera i Vilanova, President del Patronat Municipal de Cultura, es convoca la reunió ordinària de la Junta del Patronat.

Dia: dimecres, 23 de juliol de 2003

Hora: 2/4 de 9 en primera convocatòria i a les 9 en segona.

Lloc: Sala de reunions del Patronat Municipal de Cultura.

Carrer Sant Josep, 9.

Ordre del dia:

1r.- Constitució del Patronat Municipal de Cultura.

2n.- Règim de sessions.

3r.- Proposta i aprovació si escau, de la ratificació del director del PMC.

4t.- Presentació proposta criteris inicials de funcionament del PMC.

5è.- Presentació i aprovació, si escau, del projecte de l'Aula de Teatre curs 2003-2004.

6è.- Presentació i aprovació , si escau, de la convocatòria i bases de selecció de personal per impartir classes de formació no reglada a l'Aula de Teatre del Patronat Municipal de Cultura.

7è.- Informacions Festes de Les Santes 2003.

8è.- Proposta i aprovació, si escau, de la constitució d'un grup de treball específic per a l'organització de la Mostra de Cinema 2003.

9è.- Informació de l'estat dels temes:

  • Comissió lectura pública.
  • Diagnòstic de necessitats culturals de la ciutat (Estudi CERC de la Diputació de Barcelona).
  • Carta de serveis del PMC.

10è.- Proposta i aprovació, si escau, del nomenament d'un membre del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic, a proposta del Museu de Mataró.

11è.- Presentació i aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del servei de neteja dels equipaments i espais que gestiona el PMC.

12è.- Informació preus públics de les activitats del PMC.

13è.- Ratificació de les Resolucions del president:

- Contractació de personal temporal fora de plantilla, de suport a les activitats de les Festes de Les Santes 2003.

- Preu públic mocadors de Les Festes de Les Santes.

- Preu públic barret Festes de Les Santes.

14è.-Donar compte de les Resolucions del President.

La Secretària-delegada

M. Rosa Ferrer i Oriol

Mataró, 18 de juliol de 2003.