Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de contractació. 8/05/2003

Escoltar

Mesa de contractació. 8/05/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 8 de maig de 2003.

Hora:

Lloc: sala de reunions d'El Carreró, 13-15 (1r subterrani).

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques

.

2.1.- Exp. 38/2003: servei de salvament i socorrisme a les platges de Mataró durant l'època estival del 2003.

2.2.- Exp. 50/2003: renovació de l'enllumenat públic dels quadres "MU" i "OR".

3.- Proposta adjudicació

.

3.1.- Exp. 36/2003: adjudicació construcció 9a barra de nínxols del cementiri Les Valls, a Mataró.

3.2.- Exp. 42/2003: adjudicació obres centre d'art per a nous creadors a Can Xalant, a Mataró.

3.3.- Exp. 46/2003: adjudicació subministrament sistema informàtic Backup, seguretat i alta disponibilitat per les aplicacions corporatives de l'Ajuntament de Mataró (fase 2)

3.4.- Exp. 29/2003: adjudicació obres de Rehabilitació illes Ll-M-Kr-Lr del cementiri municipal Els Caputxins i illes de l'ampliació nord que toquen amb el cementiri vell, a Mataró.

3.5.- Exp. 45/2003: adjudicació subministrament de hardware estàndard per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2003.

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 6 de maig de 2003.