Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordre del dia Ple extraordinari 17 de maig

Escoltar

Ordre del dia Ple extraordinari 17 de maig

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET D·ALCALDIA

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen l·Ajuntament PLE, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 17 de maig de 1999, a les 9 hores del matí, en el Saló de Sessions de l·Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

PROPOSTA D'ALCALDIA

1 Procediment de formació de les meses electorals per les Eleccions Locals i al Parlament Europeu, a celebrar el proper dia 13 de juny de 1999.


Ho mana i signa l·Alcalde-President Manuel Mas i Estela, a Mataró, catorze de maig de mil nou-cents noranta-nou.

En dono fe
El Secretari General,