Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple extraordinari. 28/04/2003

Escoltar

Ple extraordinari. 28/04/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3116/2003 de 24 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia PLE EXTRAORDINARI que tindrà lloc el dilluns 28 d'abril de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 28 d'abril de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala Gran de Can Palauet, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

PROPOSTA D'ALCALDIA

1 Procediment de formació de les meses electorals per les Eleccions Locals a celebrar el proper dia 25 de maig de 2003.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor