Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple ordinari mes de juny. 10/06/2003

Escoltar

Ple ordinari mes de juny. 10/06/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

4300/2003 de 2 de juny

 

Assumpte:

Ordre del Dia Ple ordinari que tindrà lloc el dimarts 10 de juny de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors regidors i senyores regidores que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper dimarts 10 de juny de 2003, a les 8 hores de la tarda, en la Sala de Plens d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions, extraordinària del dia 28 d'abril de 2003 i ordinària del dia 8 de maig de 2003.

 

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor