Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Joventut. 14/10/2003

Escoltar

Acta Consell Municipal de Joventut. 14/10/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 14 d'octubre de 2003

Núm: 28

Caràcter: extraordinari

Hora: 20:30

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Alícia Romero Llano

Vicepresidenta

Consellera delegada de Joventut i Esports

Marta Loire Fernàndez

Secretària tècnica del Consell

Maria Salicrú Maltas

A títol personal

Oriol Burgada Mascaró

A títol personal

Bintou Jarju Rubí

A títol personal

Pau Benítez Domínguez

A títol personal

Pere Masramon Leiva

Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Rebeca Marín Benítez

Ass. Cultural La Mar de Garbí

Lluís Márquez Cobo

Ass. Cultural La Mar de Garbí

Víctor Xaubet Areales

Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Laura Moreno Domingo

Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Raquel de Haro González

Acció Jove € Joves de CCOO

Ruper Muñoz Rodríguez

Acció Jove € Joves de CCOO

Laura Soto Pastelero

Grup municipal PSC

Miguel Guillén Burguillos

Grup municipal IC-V

Alexandre Floriach Jones

Grup Municipal ERC

Saida Sánchez Montilla

Grup municipal PP

Excusen la seva absència:

Manuel Mas Estela

President

Eloi Aymerich Casas

A títol personal

Baboucarr Mbye Cham

Ass. Juvenil Infantil The Pets

Ferran Gómez Olivencia

Club d'Escacs Mataró

No hi assisteixen:

Xavier Admetlla Martínez

A títol personal

Manel Valverde Martínez

Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Núria Calsapeu Culubret

Agrupament Escolta Antoni Comas

David García Muñoz

Creu Roja Joventut

Santi Giménez Serra

Grup municipal CiU

Ordre del dia

 1. Constitució del Consell Municipal de Joventut.
 2. Presentació de les noves línies d'actuació del Pla d'Actuació Municipal pel 2004.
 3. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió

Abans de començar la reunió es fa una roda de presentacions de tots els assistents, ja que en la sessió d'avui s'incorporen nous membres al Consell.

També, abans d'inciar la sessió, la secretària del Consell informa sobre el seminari de formació per a entitats Les associacions fan ciutat, que es realitzarà el següent cap de setmana (17 i 18 d'octubre).

1. Constitució del Consell Municipal de Joventut

El Consell Municipal de Joventut es constitueix amb 17 membres presents a la sessió i 4 que han excusat la seva absènciam d'un total de 26 membres. A continuacióm la vicepresidenta Alícia Romero explica la trajectòria del Consell i la reflexió realitzada durant els darrers mesos sobre el seu caràcter municipal o local, per tal que et tingui en compte en el desenvolupament de la nota etapa que avui s'inicia.

2. Presentació de les línies d'actuació del Programa d'Actuació Municipal 2004

La regidora Alícia Romero explica el procés pel qual el Pla d'Actuació Municipal serà sotmès a la consideració i les aportacions de la ciutadania de Mataró fins a la seva aprovació definitiva:

Presentació del procés del PAM 2004:

 • aprovació inicial
 • participació persones / entitats
 • Audiència Pública el 20/11/03 a les 20 h
 • aprovació definitiva

A continuació presenta un document, que es lliura a tots els assistents, amb els eixos i les prioritats del PAM 2004 i que recull de manera molt específica les prioritats en matèria de joventut. Explica, de manera concreta, la nova etapa que s'inicia en l'ambit de joventut ja que, en aquest mandat 2003-07, s'ha creat de nou la regidoria de joventut que compta amb recursos tècnics i econòmics per tal de fer front als nous reptes que es plantegen en l'àmbit juvenil.

Posteriorment, es succeeixen les intervencions dels membres del Consell, les més destacades de les quals són les següents:

 • En Pere Masramon pregunta sobre la previsió d'execució de les obres per construir l'equipament comunitari als baixos de l'edifici de pisos de lloguer per a joves del carrer Teià. La regidora respon que no és segur que la inversió es pugui fer aquest 2004. En Pere també expressa el seu malestar pel pas enrere que sembla que es vol i niciar des de l'Ajuntament pel què fa a atorgar diferents serveis a les entitats, com les preses de corrent, i explica el què li va passar al mes d'octubre a Enlleura't.
 • En Víctor Xaubet manifesta que manquen papereres als carrers, que la sonoritat del nou Centre Cívic de Rocafonda és molt dolenta i que caldria construir un aparcament a les rodalies dels polisportius de Cirera, petició que és rebatuda per diversos membres del Consell. També demana que se l'informi de quins serveis i establiments de la ciutat fan descomptes amb el carnet d'estudiants dels IES.
 • La Maria Salicrú es queixa que al concert d'en Lluís Llach el PMC no va fer cap tipus de descompte als joves. També presenta un seguit de propostes:

. que es torni a posar en funcionament un servei d'autobús nocturn

. que hi hagi una línia d'autobús que circuli en sentit contrari a com ho fan tota la resta

. que es posi un equip de so a disposició de les entitats

. que hi hagi una oficina d'informació sobre Mataró a l'estació de la RENFE

. que s'instal·lin aparcaments per a bicicletes en llocs visibles de la ciutat

. que es posin papereres en què es puguin apagar les burilles dels cigars

La regidora prèn nota i comenta pel què fa al transport nocturn que, des de mobilitat, s'està estudiant la possibilitat d'ampliar el servei.

 • La Saida Sánchez informa que les propostes d'ampliar la línia 5 d'autobús i de crear una oficina de turisme es varen presentar a l'últim Ple Municipal.
 • En Pau Benítez demana que l'Ajuntament faciliti informació sobre les comparses mataronines a visitants i persones interessades, dins de l'àmbit turístic.
 • La Rebeca Marín pregunta per la situació dels recursos que es prestaven des del SIDRAL, com el tema acampada, i la regidora li respon que s'està pensant en solucions per a la seva millor gestió.

3. Torn obert de paraules

En Pere Masramon planteja la possibilitat que la seva entitat pugui estar representada al Consell per diverses persones de l'entitat de manera rotativa segons els temes previstos a l'ordre del dia. En principi se li diu que la persona que ha de venir al Consell ha de ser la que està nomenada pel Ple, però que, en tot cas, si hi ha algun problema en alguna convocatòria, es podrà substituïr.

4. Altres

 • Fora ja dels punts de l'ordre del dia, la secretària presenta les peticions de representació del Consell en altres òrgans de participació municipals:
 • Consell Municipal de Medi Ambient: s'ofereix en Víctor Xaubet i s'aprova el seu nomenament.
 • Consell Municipal de Cultura: s'ofereix en Pau Benítez i s'aprova el seu nomenament. En aquest cas, però, es consultarà també l'anterior representant (en Xavier Admetlla) sobre la possibilitat de fer el relleu.
 • Consell Municipal de Seguretat i Prevenció: cap membre present a la sessió no s'ofereix per representar-hi el Consell. De moment, per tant, aquesta representació queda vacant.
 • Consell Plenari de l'IME: s'acorda que la persona que hi representi el Consell, n'ha de ser membre.
 • La Maria Salicrú proposa millorar la comunicació entre tots els membres del Consell mitjançant la creació d'una llista de distribució o similar via internet.
 • Finalment, es fixa, provisionalment, el dimarts dia 18 de novembre com a data de la propera sessió del Consell.

Sense més qüestions a tractar, a les 22.15h la vicepresidenta aixeca la sessió.

La Consellera delegada de Joventut i Esports

Alícia Romero Llano

La secretària del Consell

Marta Loire i Fernàndez

 

Mataró, 10 de novembre de 2003