Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Joventut. 17/12/2003

Escoltar

Acta Consell Municipal de Joventut. 17/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

Data: 17 de desembre de 2003

Núm.: 29

Caràcter: ordinari

Hora: 20:30

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Alícia Romero Llano Vicepresidenta / Consellera delegada de Joventut i Esports

Oriol Roch Izard Tècnic superior del Servei de Joventut

Maria Salicrú Maltas A títol personal

Oriol Burgada Mascaró A títol personal

Bintou Jarju Rubí A títol personal

Pau Benítez Domínguez A títol personal

Eloi Aymerich Casas A títol personal

Pere Masramon Leiva Ass. Lleure i Cultura Enlleura't

Manel Valverde Martínez Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Víctor Xaubet Areales Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Laura Moreno Domingo Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Raquel de Haro González Acció Jove € Joves de CCOO

Ferran Gómez Olivencia Club d'Escacs Mataró

Laura Soto Pastelero Grup Municipal PSC

Miguel Guillén Burguillos Grup Municipal ICV-EUIA

Santi Giménez Serra Grup Municipal CiU

Oriol Solà i Benet Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya - JERC

No hi assisteixen:

Manuel Mas Estela President

Marta Loire Fernàndez Secretària tècnica del Consell

Lluís Márquez Cobo Ass. Cultural La Mar de Garbí

Ruper Muñoz Rodríguez Acció Jove € Joves de CCOO

Baboucarr Mbye Cham Ass. Juvenil Infantil The Pets

Xavier Admetlla Martínez A títol personal

Núria Calsapeu Culubret Agrupament Escolta Antoni Comas

David García Muñoz Creu Roja Joventut

Alexandre Floriach Jones Grup Municipal ERC

Saida Sánchez Montilla Grup Municipal PP

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Presentació de la nova estructura i les línies d'actuació del Servei de Joventut
 3. Proposta de modificació del Reglament del Consell Municipal de Joventut
 4. Informació sobre la Borsa Jove d'Habitatge
 5. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió

En el decurs de la reunió s'incorpora el Sr. Xavier Comas, director tècnic de Prohabitatge, per explicar a les persones assistents el projecte de la Borsa Jove d'Habitatge.

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

S'aprova l'acta de la sessió anterior.

2. Presentació de la nova estructura i les línies d'actuació del Servei de Joventut

La regidora Alícia Romero presenta la nova estructura del Servei de Joventut i les línies i programes d'actuació per l'any 2004 i també pel mandat 2003-04. En concret, fa molta incidència en la importància de treballar un nou Pla local de Joventut pel període 2004-2008, ja que l'anterior (aprovat l'any 1998) ha quedat obsolet degut a l'evolució de la realitat juvenil a la nostra ciutat.

3. Proposta de modificació del Reglament del Consell Municipal de Joventut

La regidora Alícia Romero exposa que l'any 1998 es va aprovar el Reglament del Consell i que, potser, després de 6 anys, cal revisar-lo tenint en compte les reflexions que sovint s'han fet en el si del Consell sobre el seu funcionament i composició, i també arran de la jornada de participació que es va fer l'any 2002 al voltant d'aquest tema. És per això que es reparteix el reglament per tal que tots els membres del Consell el puguin revisar i fer propostes de modificació, si ho creuen convenient.

4. Informació sobre la Borsa Jove d'Habitatge

La regidora Alícia Romero recorda el projecte de la Borsa Jove d'Habitatge ja que en d'altres consells se n'havia parlat extensament. A més de la seva explicació, el director de Prohabitatge, Xavier Comas concreta algunes dades.

 • L'Eloi Aymerich pregunta per la procedència del pressupost destinat al projecte de la Borsa d'Habitatge Jove.

La regidora explica que el pressupost procedeix de l'empresa municipal Prohabitatge Mataró SA, amb la qual el Servei de Joventut ha treballat estretament.

 • Es reparteix a les persones assistents un document que explica la filosofia i el funcionament de la Borsa Jove d'Habitatge.
 • En Xavier Comas, director tècnic de Prohabitatge, explica el projecte de la Borsa, així com les garanties que ofereix l'Ajuntament envers els propietaris de pisos buits per a què obtinguem lloguers de preu més baix. S'espera que les persones joves que hi optaran ompliran la xifra topall de pisos ràpidament.
 • L'Eloi Aymerich pregunta si les condicions que hauran de complir els joves que accediran als pisos d'aquesta Borsa seran les mateixes que les que es van discutir fa temps en el Consell amb motiu de la promoció de pisos per a joves de l'Ajuntament.

La regidora contesta afirmativament, seran les mateixes condicions (nivell de renda, de Mataró, etc.)

 • La Maria Salicrú pregunta si s'explicarà el projecte al col·lectiu Dret a Sostre.

La regidora contesta que se'ls hi comunicarà.

 • La Maria Salicrú exposa que valdria la pena anar a veure els pisos del carrer València. La regidora contesta que es programarà una visita.

5. Torn obert de paraules

En el decurs i al final de la sessió es succeeixen diferents intervencions dels membres del Consell, les més destacades de les quals són les següents:

 • En Miguel Guillén pregunta sobre el pla jove, quin serà el seu procés de creació i en quina data es presentarà.

La regidora manifesta que és molt important el procés per arribar a la realització del pla local, ja que, de la quantitat i qualitat de la participació dels joves, dependrà que tinguem un pla que s'ajusti a la realitat juvenil de la ciutat. Per tant, no podem tancar una data de presentació del Pla local però esperem que sigui abans de finalitzar el 2004.

 • En Pere Masramon proposa que s'aprofiti l'elaboració del pla jove per a que hi hagi una guia jove.
 • En Pau Benítez fa una pregunta sobre Can Xalant, demana si en aquest nou centre hi haurà bucs d'assaig per a grups musicals i si serà obert a grups del Maresme.
 • L'Eloi Aymerich explica el projecte del Circuit Musical del Maresme promogut pel Consell Comarcal. Alhora, demana també que s'expliqui l'estat actual del projecte de les obres d'adequació de Can Xalant.

La regidora contesta que més endavant es portarà aquest tema a una reunió del Consell i que es farà una visita d'obres.

D'altra banda, l'Oriol Roch diu que cal pensar que Can Xalant ha de ser un lloc de referència sobre la creació artística.

 • En Víctor Xaubet manifesta que caldria que quan s'inauguri Can Xalant hi arribés el transport públic i el carril bici.
 • L'Oriol Solà demana que es promogui més participació dels joves en aquells àmbits on s'hagi de fer quelcom, des de els projectes arquitectònics fins a qualsevol altre àmbit de participació. Respecte Can Xalant, manifesta que caldria incentivar la creació i que s'articuli un projecte no externalitzat completament.

La regidora explica que s'està treballant en aquests aspectes.

 • En Ferran Gómez pregunta per quan es farà la primera trobada per començar a parlar de les Fires Joves.

La regidora respon que les Fires Joves és un projecte de les entitats i que són elles qui haurien de convocar-la.

Respecte a la tarifa de preus dels serveis que es presten a l'Alberg Municipal de Can Soleret, diu que s'ha incrementat d'un 10% a un 40%. La regidora respon que miraran el perquè d'aquesta pujada.

6. Altres

Durant la reunió també s'ha explicat que arrenca la plana web jove de l'Ajuntament Mataró, i que des del Servei de Joventut es voldrien rebre tot tipus de suggeriments al respecte.

Altres temes que han sortit a comentari són:

 • Oci nocturn. Que la publicitat surti amb suficient antelació.
 • Situació de colles. Tabalers ubicats a l'auditori.
 • Tram de la Riera aixecat per obres.
 • Punt d'informació juvenil.
 • Marató de TV3.

D'altra banda, respecte la representació del Consell Municipal de Joventut en altres òrgans de participació municipal, s'aprova el nomenament d'en Pau Benítez Domínguez com a representant al Consell Municipal de Cultura.

Sense més qüestions a tractar, la vicepresidenta aixeca la sessió.

La Consellera delegada de Joventut i Esports

Alícia Romero Llano

El tècnic superior del Servei de Joventut

Oriol Roch Izard

Mataró, 17 de desembre de 2003