Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta del Consell Municipal de Joventut. 30/03/2004

Escoltar

Acta del Consell Municipal de Joventut. 30/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

Data: 30 de març de 2004

Núm.: 32

Caràcter: ordinari

Hora: 20:00 h

Lloc: Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Hi assisteixen:

Alícia Romero Llano Vicepresidenta / Consellera delegada de Joventut i Esports

Oriol Roch Izard Tècnic superior de Joventut

Pere Masramon Leiva Tècnic de Joventut

Maria Salicrú Maltas A títol personal

Oriol Burgada Mascaró A títol personal

Pau Benítez Domínguez A títol personal

Eloi Aymerich Casas A títol personal

Ferran Gómez Olivencia Club d'Escacs Mataró

Alexandre Floriach Jones Grup Municipal ERC

Víctor Xaubet Areales Ass. Alumnes IES Damià Campeny

Santi Giménez Serra Grup Municipal CiU

Oriol Artigas Verjano Candidatura d'Unitat Popular de Mataró

Laura Moreno Domingo Ass. Alumnes IES Pla d'en Boet

Ruper Muñoz Rodríguez Acció Jove € Joves de CCOO

Diana López Grup Municipal PSC (en substitució de Laura Soto)

Marc Forns

S'excusen:

Miguel Guillén Burguillos Grup Municipal ICV-EUIA

No hi assisteixen:

Manuel Mas Estela President

Xavier Admetlla Martínez A títol personal

Bintou Jarju Rubí A títol personal

Manel Valverde Martínez Ass. Infantil i Juvenil Casal Xerinola

Miguel Sánchez Solís Ass. de Lleure i Cultura Enlleura't

Baboucarr Mbye Cham Ass. Juvenil Infantil The Pets

Núria Calsapeu Culubret Agrupament Escolta Antoni Comas

David García Muñoz Creu Roja Joventut

Laura Soto Pastelero Grup Municipal PSC

Saida Sánchez Montilla Grup Municipal PP

Ordre del dia

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior
 2. Preparació de la reunió amb Toni Civit i Jaume Graupera
 3. Fires Joves: informació i participació
 4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió:

Es decideix, entre tots els assistents, canviar l'ordre del dia per ser més operatius, ja que el punt 2 és un dels més llargs.

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. S'aprova l'acta de la sessió anterior.

 3. Fires Joves. Informació i participació
 4. Alícia Romero: Fa una explicació de la nova dinàmica organitzativa, en la que hi ha una comissió organitzadora i una altra comissió de participació (mostra). A més, d'informar sobre les noves dates i la nova ubicació de les Fires Joves per aquest any 2004.

  Pere Masramon: Per facilitar la feina s'ha dissenyat una fitxa que han rebut les entitats. L'entitat que vol participar l'emplena, especifica quin espai necessita i, en cas d'organitzar alguna activitat, quin material utilitzaran. La comissió organitzadora s'encarrega de vetllar perquè disposin d'allò que demanen.

  Ferran Gómez: Aquest any, al fer-ho en el Parc Central, aprofitarem més l'espai (Sidral i Parc).

 5. Debat preparatori sobre promoció ecomòmica amb el Tinent d'Alcalde, el Sr. Toni Civit, i sobre cultura amb el Tinent d'Alcalde, el Sr. Jaume Graupera.

Es comença parlant de l'IMPEM, es fa una repassada a totes aquelles actuacions que estan previstes realitzar durant aquest any, en relació als programes adreçats als i les joves

Víctor Xaubet: Parla de la propera construcció del Corte Inglés. Com conciliar el petit botiguer amb les grans superfícies.

Eloi Aymerich: L'IMPEM treballa amb nous emprenedors: incubadora (només es treballa l'aspecte tecnològic, perquè no es treballa en altres àmbits). També hi ha un altre pla sectorial d'ajuts a nous jaciments d'ocupació (art, música,€)

Alícia Romero: Des de l'IMPEM hi ha ajuts per nous emprenedors però, tenint en compte que és competència de la Generalitat, des de l'Ajuntament no podem arribar a ajudar tots els emprenedors i per això es selecciona l'activitat a subvencionar, per exemple, si és innovadora a la ciutat. Tot i així, la Generalitat vol potenciar tota aquesta vessant, properament.

Alexandre Floriach: Hi ha un seguiment quan et deriven a una feina com a aprenent? Li interessaria conèixer més aquesta vessant.

Oriol Roch: Comenta l'aspecte de la promoció del jove que busca feina.

Maria Salicrú: Fa referència al turisme i comenta què passa amb l'oficina de turisme que caldria instal·lar al costat de l'estació de RENFE. A més, explica que caldrien plànols de la ciutat ("vostè és aquí") i també que els plànols de la ciutat fossin gratuïts. Fer una mica de turisme cultural, disposar d'una "marca" que ens identifiqui cap a l'exterior. A més, caldria "cartellejar" els edificis més importants, parcs i jardins, dinamitzar el Museu Municipal i l'Arxiu Comarcal.

Santi Jiménez: Cal vendre Mataró al turisme, que la gent pugui passar el dia a la nostra ciutat.

Maria S.: Si volem identitat cal potenciar allò més important (Puig i Cadafalch, la Capella dels Dolors€)

Víctor Xaubet: Cal promocionar la ciutat entre la gent de Mataró. Els propis mataronins no sabem que hi ha.

Oriol Burgada: No hi ha turisme per Mataró. No podem definir un model de turisme si no hi ha un model cultural ni línies clares (segons l'estudi de la Diputació). Cal fer un pla global de turisme.

Víctor X.: Cal potenciar el "Consensus".

Maria S.: Potenciem el segle XIX.

Eloi A.: Impulsem estructures cooperatives (Fundació Unió de Cooperadors).

Després del debat sobre pomoció econòmica, es debat sobre cultura

Víctor X: Per veure bon teatre cal anar a Barcelona, i això no pot ser.

Pere M.: El Clap vol marxar, no es recolza prou i, a més, hi ha poca implicació amb la cultura popular.

Santi J.: En relació al teatre, es necessita un nou teatre, poder doblar les actuacions. Lo ideal seria un teatre-auditori.

Marc Forns: Quants teatres de Barcelona són municipals? No tot ha de quedar a l'Ajuntament. Cal potenciar la iniciativa privada.

Oriol Roch: A Barcelona sí que es cobreix el teatre des de l'Administració (Lliure, TNC, Mercat de les Flors). I llença una pregunta: Cal potenciar la temporada estable o actuacions puntuals?

Santi J.: Cal tenir més serveis i infraestructures al voltant dels edificis.

Maria S.: En relació a la música: Conservatori públic, preu jove per als concerts, locals d'assaig per a músics, solució als problemes que tenen els músics de comparses, equip de so públic, òpera a Mataró, restaurar l'orde de Santa Maria, potenciar els concerts familiars, potenciar el Fossar Xic i c/ Bonaire (Jazz), el dia de la música, potenciar les sardanes, un auditori, aprofitar el Foment (simfònic), cercavila de música (gegants), potenciar el Cirera Rock, Arcàdia (audicions de músiques del món per a escoles).

Eloi A.: Parla d'editar un CD de Fira tradicional

Oriol Roch: Compte amb el dia de€, el dia de€

Victor X. : Fa un comentari dient que es potencia més les sevillanes que altres coses.

Oriol Burgada: No caure en què es potencien molt les sevillanes i no les sardanes. Si es potencien més les sevillanes es perquè les associacions de sevillanes es mouen més que les altres colles sardanistes, que estan controlades per retrògrads. Manca una promoció d'activitats culturals de la ciutat. El PMC mai utilitza TVM per promocionar-se, hi ha poca sensibilitat.

Eloi A.: Can Xalant serà un centre polivalent (arts visuals, audiovisuals i música), es necessita un centre de gravat (taller gran), cal replantejar-se la Mostra de Cinema, cal una cita anual que sigui atractiva per a tothom. Hi ha una manca de voluntat política.

Marc Forns: Cal potenciar la cultura de barris.

Oriol Roch: Treu el tema de Santes: I la participació dels joves?

Ferran G.: Perquè no hi ha esports? Nous esports, ni se ho plantegen. És difícil integrar Santes esportives. Pesa molt la tradició.

Víctor X.: Parla del PC Tetris com a una iniciativa interessant.

4.-Torn Obert de paraules

Laura Moreno: Pregunta sobre la visita que cal fer als pisos per a joves del c/ València i el Pla director de Joventut.

Alícia Romero: Respecte al c/ València, no vàrem poder anar per raons de seguretat, però queda pendent. Tant bon punt ens comuniquin que s'hi pot fer la visita, la farem.

Pel que fa al Pla director de Joventut, s'està engegant les entrevistes als joves en els IES, i d'aquí a poc començarà a fer-se extensible una consulta a tots els joves de la ciutat.

Sense més qüestions a tractar, la vicepresidenta aixeca la sessió.

La consellera delegada de Joventut i Esports

Alícia Romero Llano

El secretari del Consell

Pere Masramon Leiva

Mataró, 30 de març de 2004