Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell de de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica. 16/03/2004

Escoltar

Consell de de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica. 16/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA CONSELL IMPEM

Per ordre del PRESIDENT DE L'IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dimarts

16 de març a les 19 h., a la Sala de reunions de l'edifici del c/Herrera núm. 70, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l' acta de la sessió celebrada el dia 17 de febrer de 2004

2. Propostes al Consell:

2.1 Aprovació de la renovació de l'estada en la incubadora d'empreses de base tecnològica de l'empresa Fibranet NSP, SL

2.2 Aprovació de la renovació de l'estada en la incubadora d'empreses de base tecnològica de l'empresa Solbed

2.3 Aprovació de la sol·licitud d'entrada en la incubadora d'empreses de base tecnològica de l'empresa Kasonux Systems

2.4 Aprovació de la sol·licitud d'entrada en la incubadora d'empreses de base tecnològica de l'empresa Tecnogis

2.5 Aprovació de la constitució d'una comissió de treball per les bases reguladores de l'atorgament de subvencions per a la promoció comercial, hostaleria i enllumenat nadalenc 2004

2.6 Aprovació de la delegació en el President de l'IMPEM de l'aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives

particulars i tècniques que regiran la contractació mitjançant concurs del desenvolupament de diferents campanyes i/o suports de

comunicació/informació de l'IMPEM per l'any 2004.

3. Informació

3.1 Pacte Local per l'Ocupació 2004-2007

3.2 Habitàclia: Fira i espais de debat

3.3 Pla d'actuació per la promoció de la ciutat.

3.4 Liquidació pressupost 2003

4. Precs i preguntes.

 

El secretari delegat

Jordi Gayete

Mataró, 11 de març de 2004