Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Municipal de Medi Ambient. 30/06/2004

Escoltar

Consell Municipal de Medi Ambient. 30/06/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del president us convoco a la sessió ordinària del Consell Municipal de Medi Ambient

Dia: dimecres 30 de juny

Hora: 19.30 h a 21.30 h

Lloc: Sala de Lleons de l'Ajuntament de Mataró, c. La Riera 48 2n.

Caràcter: ordinària

Núm.: 02/04

Amb l'ordre del dia següent:

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2.- INFORMACIÓ SOBRE EL DOCUMENT DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (PAUM)

En aquest punt es presentaran els objectius del Programa d'Actuació Urbanística (PAUM) a Mataró que s'emmarquen en una visió global de desenvolupament urbanístic de la Ciutat i les possibilitats que aquest comporta de crear habitatge de protecció pública, a la vista dels instruments que la Llei d'Urbanisme 2/2002 ofereix als Ajuntaments. En concret, el Programa es basa en els següents objectius:

a- La reserva d'un mínim del 20 per cent del conjunt del sostre residencial per Habitatge de protecció Pública (HPP) als sectors de planejament vigent del Pla General que no s'hagin desenvolupat: bàsicament Plans Especials i Unitats d'Actuació ja definits i no executats.

b- La reserva del màxim sostre per a HPP (per sobre del 20% mínim que marca la Llei si és possible) a cada nou sector que es defineixi a través de les modificacions puntuals del Pla General, quan la seva viabilitat econòmica ho permeti.

c- El promig d'habitatge protegit en el conjunt del futur PAUM i les modificacions puntuals del Pla General que es plategin, serà el màxim possible, amb un objectiu mig del 30% del conjunt dels sostre residencial per a HPP.

d- S'estudiarà per a les promocions de petita dimensió, amb impossibilitat tècnica de fer efectiu el percentatge d'habitatge protegit, una compensació econòmica que s'aplicaria a la política global d'habitatge públic protegit.

e- Destinar les cessions del 10% d'aprofitament mig, tant en sectors de sol urbanitzable com de sòl urbà no consolidat, a la promoció d'HPP, majoritàriament en règim de lloguer, i que formarà part del Patrimoni Municipal.

3.- TRAVESSES A LA JARDINERIA URBANA

Informació sobre les accions realitzades per determinar les prioritats de substitució de les travesses de ferrocarril dels espais públics de Mataró.

4.- INFORMACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL

Les Comissions de treball de QUALITAT I SEGURETAT AMBIENTAL, GESTIÓ DELS TERRITORI I QUALITAT DE VIDA I LA D'ENERGIA, s'han reunit els dies 21, 22 i 28 respectivament. En aquest punt es donarà compte dels acords presos en cadascuna d'elles.

5.- INFORMACIONS GENERALS

Es proposa aquest punt per difondre les activitats que realitzem els diferents participants així com el de donar compte de les respostes rebudes d'altres serveis i organismes a les demandes d'informació del Consell.

6.- TORN OBERT DE PARAULES

Rebeu una salutació cordial,

Quiteria Guirao Abellán

Consellera delegada de Ciutat Sostenible