Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 20/01/2004

Escoltar

Consell Plenari de l'Institut Municipal d'Educació. 20/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia <br> <br>
Organisme

Ordre del dia

CONSELL PLENARI DE L'INSTITUT D'EDUCACIÓ

Dia: 20 de gener de 2004

Hora: 19.30 hores

Lloc: Sala de reunions de l'IME. Baixada de les Figueretes, 1, 2n

Per indicació del President de l'IME es convoca  la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 9 de desembre de 2003.

 2. Donar compte dels decrets signats.

 3. Línies d'actuació:

  3.1. Informació sobre el calendari dels òrgans de govern de l'IME. Primer trimestre 2004.

  3.2. Informació sobre la posada en marxa de la nova Escola Bressol Tabalet.

  3.3. Informació sobre l'organització funcional de les unitats tècniques de l'IME.

 4. Propostes al Consell:

          4.1. Aprovació de la convocatòria i bases particulars de les subvencions per a projectes educatius de l'IME de l'any 2004:

 • Per a activitats extraescolars i/o complementàries. Convocatòria 09/04.

 • Per a colònies escolars. Convocatòria 10/04.

 • Per a menjador escolar. Convocatòria 11/04.

         4.2. Aprovar la concessió de la declaració de compatibilitat de dos docents del CFA Can Noè.

        4.3. Ratificar el decret número 1480/2003 d'acceptació de la subvenció destinada al sosteniment de guarderies infantils laborals.

         4.4. Donar compte del decret número 3/2004 de contractació de la senyora Núria Castanyer Buch com a professora titular A de l'IES Miquel Biada.

     5. Informacions de la Presidència

     6. Precs i preguntes

Mataró, 15 de gener de 2004

LA SECRETÀRIA

Montserrat Cabré i Roca