Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports. 23/12/2003

Escoltar

Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports. 23/12/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Consell Plenari del Patronat Municipal d'Esports

Dia: dimarts 23 de desembre de 2003

Hora: 19:00 hores € 1ª convocatòria

19:30 hores € 2ª convocatòria

Lloc: Sala de reunions del Casal de Joves

Per indicació del President de l'PME es convoca  la reunió ordinària del Consell Plenari en la data i lloc que consten en l'encapçalament, amb l'ordre del dia següent:

Ordre del dia:

  1. Aprovació acta anterior.

  2. Despatx oficial.

  3. Donar compte de les disposicions de la presidenta.

  4. Informe sobre el funcionament del Patronat Municipal d'Esports.

  5. Aprovació, si escau, del pla d'usos de les instal·lacions esportives municipals i horaris de consergeria per la temporada 2003-2004.

  6. Aprovació, si escau, de la constitució de la Junta Executiva del Patronat Municipal d'Esports.

  7. Aprovació, si escau, de les comissions de treball del Patronat Municipal d'Esports.

  8. Torn obert de paraules.

Alícia Romero Llano

Presidenta

Mataró, 15 de desembre de 2003.