Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica. 25/03/2004

Escoltar

Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica. 25/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia.
Organisme

Ordre del dia

Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró

 

Per indicació de la Sra. Presidenta, es convoca la sessió ordinària de la reunió del Consell Rector del Patronat Municipal de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

 

Dia: dijous, 25 de març de 2004

Hora: 19:30h

Lloc: Sala de Juntes de l'Escola

 

Ordre del dia:

 

 

  • Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior

 

 

 

  • Informes de la Direcció

 

 

 

  • Informes de la Gerència

 

 

 

  • Aprovació, si escau, del Compte General 2003

 

 

 

  • Aprovació, si escau, de les bases i convocatòria llista d'espera per cobrir possibles vacants o substitucions auxiliars

 

 

 

  • Informació i ratificació, si escau, de resolucions de la Presidència

 

 

 

  • Assumptes sobrevinguts

 

 

 

  • Precs i preguntes

 

 

El secretari

Juan García Ramírez

Mataró, 18 de març de 2004