Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de Govern Local. 22/03/2004

Escoltar

Junta de Govern Local. 22/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

2101/2004 de 18 de març

Assumpte:

Ordre del dia Junta de Govern Local sessió 22.3.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la JUNTA DE GOVERN LOCAL, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 22 de març de 2004, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 8 de març de 2004

2 DESPATX OFICIAL

CMI SERVEIS CENTRALS

SOTS DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant la forma de concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització dels entorns del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies, de Mataró, i convocar licitació.

4 Aprovar l'adjudicació del servei d'atenció social i menjador al centre d'acollida municipal, a l'empresa CLECE, SA

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

5 Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Sant Pau .

-Servei de Manteniment-

6 Aprovació inicial del projecte de renovació dels paviments de calçada per l'any 2004, que inclou els carrers Camí de la Geganta, Mare de Deu de l'Esperança, Mata i trams dels carrers Moreto, València, St. Cugat i Ciutat Freta.

PRECS I PREGUNTES

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor