Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta de l'Institut Municipal de Promnoció Econòmica. 18/05/2004

Escoltar

Junta de l'Institut Municipal de Promnoció Econòmica. 18/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per ordre del PRESIDENT DE L'IMPEM, es convoca la reunió ordinària que tindrà lloc el dimarts 18 de maig

a les 19 h., a la Sala de reunions de l'edifici del c/Herrera núm. 70, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l' acta de la sessió celebrada el dia 13 d'abril de 2004

2. Propostes al Consell:

2.1 Aprovació dels preus públics de la incubadora d'empreses de base tecnològica

2.2 Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a la dinamització del comerç i l'hosteleria 2004.

2.3 Aprovació de la sol·licitud d'entrada a la incubadora d'empreses de base tecnològica de l'empresa Actech

2.4 Aprovació de la sol·licitud d'entrada a la incubadora d'empreses de base tecnològica de l'empresa Innova Ite.

3. Informació

3.1 Subvencions sol·licitades a la Diputació en el marc del Pacte Territorial per l'Ocupació.

3.2 Subvencions sol·licitades a la Generalitat

3.3 Estat de desenvolupament del Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat.

3.4 Fira Habitàclia.

4. Precs i preguntes.

El secretari delegat

Jordi Gayete

Mataró, 12 de maig de 2004