Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Junta del Patronat de Cultura. 17/03/2004

Escoltar

Junta del Patronat de Cultura. 17/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria de la reunió ordinària del 17 de març de 2004
Organisme

Ordre del dia

Per encàrrec del senyor Jaume Graupera i Vilanova, President del Patronat Municipal de Cultura, es convoca la reunió ordinària de la Junta del Patronat.

Dia: dimecres, 17 de març de 2004

Hora: 2/4 de 9 en primera convocatòria i a les 9 en segona.

Lloc: Sala de pintures de Can Palauet.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta 2/04 corresponent a la sessió del dia 18 de febrer de 2004.
 2. Presentació i aprovació, si escau, de l'adhesió a la Campanya "Tot l'any lectura" del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
 3. Presentació i aprovació, si escau, de l'adhesió al Protocol General "Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat"
 4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'any 2003.
 5. Presentació i aprovació, si escau del Compte General de l'exercici 2003.
 6. Ratificar les Resolucions del President:

 • Contractació d'un Tècnic Auxiliar de Biblioteconomia-documentació, amb contracte d'interinatge.
 • Contractació d'un auxiliar administratiu amb contracte temporal i de temps parcial fora de plantilla.
 • Contractació d'un Ajudant de serveis amb contracte de substitució per malaltia.
 • Conveni de col·laboració amb l'Escola Universitària Politècnica de Mataró, per la incorporació de dos becaris a la Biblioteca Pública Pompeu Fabra.
 • Conveni de col·laboració amb la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya.

    7. Informació activitats.

    8. Proposta i aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la comissió de
        la lectura pública.

    9. Proposta i aprovació, si escau, de la contractació d'un arqueòleg.

    10. Informacions presidència

    11. Donar compte de les Resolucions del President.

    12. Torn obert de paraules.

La Secretària-Delegada

M. Rosa Ferrer i Oriol

Mataró, 12 de febrer de 2004.