Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 22/01/2004

Escoltar

Mesa de Contractació. 22/01/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació del President de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 22 de gener de 2004

Hora: 9:00 hores

Lloc: El Carreró 13-15, 1r subterrani

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Obertura de pliques.

2.1.- Exp. 124/2003: obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la plaça d'accés al CAP de Rocafonda i al CEIP Germanes Bertomeu, de Mataró.

3.- Proposta adjudicació.

3.1.- Exp. 93/2003: adjudicació de la construcció i explotació de 2 mòduls de servei de tipus fix ubicats a la zona de domini públic marítim terrestre al passeig Marítim de Mataró a favor del Racó d'en Margarit pel que fa el mòdul 1 i de Serveis Assistencials Terciaris, SL pel que fa el mòdul 2.

3.2.- Exp. 120/2003: adjudicació del servei d'assistència en la gestió integral administrativa i jurídica en els tràmits, resolucions i recursos que integren el procediment sancionador de l'Ajuntament de Mataró en matèria de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària a favor de Tribugest Gestión de Tributos, SA per un import de 80.000,00.-EUR.

La Secretària de la Mesa  de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 19 de gener de 2004.