Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mesa de Contractació. 22-07-2004

Escoltar

Mesa de Contractació. 22-07-2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

Per indicació de la Presidenta de la Mesa de Contractació, es convoca la sessió ordinària de la Mesa de Contractació.

Dia: 22 de juliol de 2004

Hora: 9:00 hores

Lloc: Sala de reunions d'El Carreró 13-15, 1r soterrani

Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'Acta anterior.

2.- Proposta adjudicació

.

2.1.- Exp. 36/2004: adjudicació de les obres del projecte de reurbanització del C. Cos a favor de l'empresa "Constraula Enginyeria i Obres, SA" fins un import de 97.330'35 €, IVA inclòs.

2.2.- Exp. 09/2004: adjudicació de l'homologació del subministrament de mobiliari per l'Ajuntament de Mataró, a favor de les següents empreses:

Lot 1: Mobiliari i complements

 • Comercial Prous
 • Comercial Contel
 • Moblisern, S.A

Lot 2: Cadires

 • Comercial Prous
 • Comercial Contel

Lot 3: Cortines

 • Fritel, SL
 • El Corte Inglés, S.A
 • Llosas Mobles d'Oficina, S.A

Lot 4: Mobiliari per centres esportius

 • Comercial Prous
 • El Corte Inglés, S.A
 • Moblisern, S.A

2.3.- Exp. 44/2004: adjudicació de la gestió del servei d'iniciatives juvenils a Rocafonda, a favor de l'empresa Gedi Consop, Cooperativa d'iniciativa social per import de 150.741,57.-EUR, IVA, inclòs

2.4.-. Exp. 54/2004: adjudicació del subministrament d'un circuit tancat de TV per l'edifici del Departament de Via Pública de l'Ajuntament de Mataró a favor de l'empresa Ubercros Seguridad, SL, per import de 34.527,82.-EUR, IVA, inclòs.

La Secretària de la Mesa de Contractació

Immaculada Pruna Ribas

Mataró, 20 de juliol de 2004.