Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Extraordinari urgent. 11/03/2004

Escoltar

Ple Extraordinari urgent. 11/03/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

1943/2004 de 11 de març

Assumpte:

Convocatòria Ple extraordinari urgent 11 de març de 2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària urgent per avui dijous 11 de març de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar l'assumpte següent

ORDRE DEL DIA

1 Ratificació de la urgència de la convocatòria de Ple extraordinari urgent.

2 Declaració institucional sobre l'atemptat terrorista comès avui a Madrid.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor