Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 10/05/2004

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 10/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3476/2004 de 5 de maig

Assumpte:

Ordre del dia Ple extraordinari 10.5.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraodinària que tindrà lloc el proper dilluns 10 de maig de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Presa de possessió com a nou Regidor de l'Ajuntament del Sr. Ivan Pera Itxart.

2. Procedir a l'elecció del nou Alcalde de la Ciutat.

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agapito

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor