Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 17/05/2004

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 17/05/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3756/2004 de 13 de maig

Assumpte:

Convocatòria Ple extraordinari 17 de maig de 2004.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraordinària que tindrà lloc el proper dilluns 17 de maig de 2004, a les 9 hores del matí, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Sorteig dels membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu de 13 de juny de 2004.

L'ALCALDE

Joan Antoni Baron Espinar

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor