Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ple Municipal extraordinari. 30/04/2004

Escoltar

Ple Municipal extraordinari. 30/04/2004

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3215/2004 de 27 d'abril

Assumpte:

Ordre del dia Ple extraordinari 30.4.2004

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2004 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els senyors/res regidors/res que componen l'Ajuntament en Ple, a la sessió extraodinària que tindrà lloc el proper divendres 30 d'abril de 2004, a les 7 hores de la tarda, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

ALCALDIA

1. Prendre coneixement de la renúncia presentada pel Sr. Manuel Mas Estela al càrrec d'Alcalde i Regidor d'aquest Ajuntament.

L'ALCALDESSA Acctal.

Pilar González Agàpito

 

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor